Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Omsorgsförvaltningen

Ryggtavlor på vårdtagare och vårdgivare i en korridor.

Omsorgsförvaltningen finns som ett stöd till självständighet så långt som möjligt genom hela livet.

 

Omsorgsförvaltningen arbetar förebyggande för att stötta till självständighet och delaktighet i samhället, samt främja god psykisk hälsa och välbefinnande. I detta arbete ingår också att stötta anhöriga och uppmuntra volontärsengagemang.

 

Omsorgsförvaltningen utgör också det yttersta skyddsnätet i samhället och träder in med insatser efter biståndsbedömning när den enskilde behöver stöd, som inte kan tillgodoses på annat sätt.

 

Avdelningar och enheter:

 

Avdelningen för IFO (Individ- och familjeomsorgen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Socialpsykiatri

 • Biståndsbedömning SOL (Socialtjänstlagen)och LSS
 • Avgiftshandläggning
 • Handläggning av barn- och ungdomsärenden
 • Handläggning av missbruksärenden
 • Handläggning av försörjningsstöd
 • Familjebehandling
 • Familjerätt
 • Dödsboanmälning
 • Faderskapsutredning
 • Förmedlingsmedel
 • Familjecentral
 • Insatser enligt LSS
 • Socialpsykiatri: boende, dagverksamhet och boendestöd

Avdelningen för vård och äldreomsorg

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård och rehabilitering
 • Särskilt boende
 • Korttidsboende
 • Dagverksamhet

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Lisbeth Olsson

Chef

Omsorgsförvaltningen

 

lisbeth.olsson@sotenas.se

0523 - 66 45 54