Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Omsorgsförvaltningen

Ryggtavlor på vårdtagare och vårdgivare i en korridor.

På omsorgsförvaltningen arbetar vi förebyggande för att stötta till självständighet och delaktighet i samhället, samt främja god psykisk hälsa och välbefinnande. I detta arbete ingår också att stötta anhöriga samt uppmuntra volontärsengagemang.

 

Omsorgsförvaltningen utgör även det yttersta skyddsnätet i samhället, och träder in med insatser efter biståndsbedömning när den enskilde behöver stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt.

 

ENHETER FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING

 

Individ- och familjeomsorg

Här arbetar vi enligt socialtjänstlagen med frågor som rör familjer, barn och ungdomar, samt vuxna i behov av stöd. Detta innefattar till exempel:

 

 • Handläggning av barn- och ungdomsärenden
 • Handläggning av missbruksärenden
 • Familjebehandling
 • Familjerätt
 • Våld i nära relation

 

Biståndsenheten

På biståndsenheten arbetar vi med biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi fattar bland annat beslut om:

 

 • Hemtjänstinsatser
 • Boendestöd
 • Dagverksamhet
 • LSS-insatser
 • Särskilt boende i olika former

 

Utöver detta handlägger vi även ansökningar om färdtjänsttillstånd och riksfärdtjänstresor, vård- och omsorgsavgifter, etc.

 

VÅRA VERKSAMHETER

De beslut som fattas enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, etc verkställs i största möjliga mån av någon av våra verksamheter. Dessa innefattar:

 

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård (beslut om hemsjukvård fattas av vårdcentral)
 • Rehabilitering
 • Dagverksamhet
 • Daglig verksamhet
 • Boenden (Äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri)
 • Boendestödet
 • Korttidsboende

 

Utöver dessa finns våra öppna verksamheter, dit du är välkommen utan att först ansöka om insatser hos en handläggare. Våra öppna verksamheter är:

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Lisbeth Olsson

Chef

Omsorgsförvaltningen

 

lisbeth.olsson@sotenas.se

0523 - 66 45 54