Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunens organisation

Organisationsbild, Sotenäs kommun, organisation, nämnder

 

Kommunens organisation

Sotenäs kommun är en politiskt styrd organisation vilket innebär att du som medborgare är med och påverkar vilka som ska styra kommunen.

Nämnder och förvaltningar

Sotenäs kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut. 


Kommunala bolag

Koncernen Sotenäs kommun omfattas också av kommunens helägda bolag, Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB och Sotenäs RehabCenter AB. Vidare är kommunen delägare i Rambo AB med 25 procent.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19