Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Rådgivande organ

Kommunens nämnder och styrelser har stöd av ett antal rådgivande organ. I dessa organ finns representanter för berörda intresseorganisationer och samverkansparter som samråder och har dialog med kommunens politiker.


I Sotenäs finns följande råd:

  • Rådet för Hållbarhet och Hälsa
  • Kommunala pensionärsrådet
  • Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor
  • Rådet för konst och offentlig miljö
  • Brottsförebyggande råd
  • Näringslivsråd


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Emma Vånder