Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommun Öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-06-01 Pdf, 146.6 kB.


Kungörelse - Smögenön 1:1/1:389, ansökan om bygglov, tillbyggnad restaurang Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-05-31 Pdf, 116.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-05-30 Pdf, 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-05-25 Pdf, 120.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Klev 4:4, ansökan om bygglov, transformator Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-05-29 Pdf, 82.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-05-25 § 89 Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-05-23 Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-05-24 Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-05-17 Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-05-15, omg. justering


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-05-15 Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-05-19 Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-05-11 Pdf, 140.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:219, ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-05-12 Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-05-09 Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-05-10 Pdf, 170.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hunnebo 1:647, ansökan om bygglov, plank och barvagn Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-04-27 Pdf, 144.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-04-26 Pdf, 132.3 kB.


Kungörelse - Hunnebo 1:383, ansökan om bygglov, flytt av villavagnar Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglov, nybyggnad sjöbod/cafe Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-04-19 Pdf, 203.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-04-20 Pdf, 139.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-04-13 Pdf, 116.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:654, ansökan om bygglov, kontor/lagerlokal Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-04-13 Pdf, 120.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-04-12 Pdf, 115.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-04-04 Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-04-05 Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-04-05 Pdf, 189.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande protokoll Samordningsförbundet Väst 2023-03-24 Pdf, 568.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hovenäs 1:2, ansökan om bygglov, tälthall Hogenäs ÅVC Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-03-29 Pdf, 128.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-03-23 Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:458, ansökan om bygglov, glasstaket uteservering Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-03-23 Pdf, 136.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-03-21 Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-03-09 Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-03-09 Pdf, 134.3 kB.


Kungörelse - Finntorp 1:218, ansökan om bygglov Pdf, 795.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-03-08 Pdf, 134.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-03-02 Pdf, 141.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-03-01 Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-03-02 Pdf, 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-02-28 Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-02-21 Pdf, 119.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-02-22 Pdf, 129.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-02-23 Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Vägga 2:262, ansökan om tidsbegränsat bygglov, ställplatser Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:383, ansökan om bygglov, bod vid Hunnebovallen Pdf, 312.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2023-02-22 Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-02-15 Pdf, 190.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-02-15 Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-02-16 Pdf, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse Flytt av fordon vid Ödstoft senast 2023-03-16 Pdf, 443.4 kB.


Kungörelse - Lokala sjötrafikföreskrifter gällande fartbegränsning i Sotenäs kommun Länsstyrelsens handläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-02-09 Pdf, 134.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-02-01 Pdf, 133.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-02-02 Pdf, 145.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll Sof Väst 2023-01-20 Pdf, 434.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-01-19 Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-01-19 Pdf, 106.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-01-18 Pdf, 140.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-01-17 Pdf, 116.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hovenäs 1:2, ansökan om bygglov tälthall Hogenäs ÅVC Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 2:35, ansökan om bygglov, inglasad uteplats Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 6:1, ansökan om rivning och bygglov för nybyggnad sjöbod/industribyggnad Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-01-12 Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-01-11 Pdf, 193.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-01-12 Pdf, 139.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked bostadshus Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hasselön 1:74 samt Gravarne 3:1, tidsbegränsat bygglov, upplagsytor Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ramsvik 3:1, tidsbegränsat bygglov, p-yta Pdf, 773.7 kB.


Kungörelse - detaljplan för Vägga 1:7 m.fl., Stavsäng Pdf, 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande antagen Översiktsplan Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-12-14 Pdf, 212 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-12-13 Pdf, 116.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-12-08 Pdf, 108.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - detaljplan för Gravarne 3:141, Hagaberg industriområde Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:383, ansökan om bygglov mur Pdf, 719.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-12-01 Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-12-05 Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-11-29 Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-11-30 Pdf, 139.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2022-11-29 Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll SoF Väst 2022-11-22 Pdf, 436.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-11-23 Pdf, 136.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-11-17 Pdf, 111.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2022-11-17 Pdf, 116.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-11-15 Pdf, 117.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-11-17 Pdf, 83 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-11-16 Pdf, 137.2 kB.


Kungörelse SoF Väst öppet möte 2022-11-22 Pdf, 167.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2022-11-10 Pdf, 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hasselön 1:74 ansökan om tidsbegränsat bygglov byggbodar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:414 ansökan om bygglov värmekamera Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:219 ansökan om bygglov värmekamera Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-11-09 Pdf, 140.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-11-08 Pdf, 169.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-11-08 Pdf, 100.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-11-03 Pdf, 113.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-10-25 Pdf, 116.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-10-20 Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-10-26 Pdf, 138.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2022-10-20 Pdf, 116.9 kB.


Kungörelse - Tången 1:1 ansökan om bygglov sjöbod Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-10-19 Pdf, 134.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-10-18 Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-10-12 Pdf, 179.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-10-06 Pdf, 523 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Bua, Östra Rörvik, ansökan om bygglov transformatorer Pdf, 19.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Vägga 2:262, ansökan om bygglov grillstuga Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-10-06 Pdf, 107.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-10-06 §126-127 Pdf, 81.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-10-05 Pdf, 137.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2022-10-04 Pdf, 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll SoF Väst 2022-09-27 Pdf, 437.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-09-29 Pdf, 524 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-09-28 Pdf, 134.9 kB.


Kungörelse - Malmön 1:219, ansökan om bygglov byggbodar Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-09-27 Pdf, 582.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-09-26 Pdf, 84.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-09-20 Pdf, 134.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2022-09-14 Valnämndens preliminära rösträkning "onsdagsräkningen" Pdf, 107.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-09-21 Pdf, 134.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-09-15 Pdf, 524.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-09-14 Pdf, 134.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-09-06 Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-09-07 Pdf, 199.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse Valnämndens preliminära rösträkning "onsdagsräkningen" 2022-09-14 Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse av plats för den slutliga rösträkningen av de allmänna valen 2022 Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19