Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Trafik & infrastruktur

Trafik & infrastruktur

Parkeringsrutor med bilar.

En säker trafikmiljö med god sikt och rena gator är viktiga delar i trafiksäkerheten.


Ansvar och tillstånd

Olika myndigheter ansvarar för olika delar av väg- och gatunätet. När det gäller renhållning, halkbekämpning och snöröjning ligger en del av ansvaret på fastighetsägaren.


För att gräva och schakta på gator och vägar krävs tillstånd. Om du vill ha blankett för detta ändamål kontakta oss på mejladress: sbf@sotenas.se.


Det krävs också tillstånd om man tillfälligt använder torg och allmänna platser. Tillstånd för att nyttja kommunal mark söks hos polisen.

Nyheter från

Trafik & infrastruktur

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll