Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunstyrelseförvaltning

Fyll i en bildbeskrivningstext

Kommunstyrelseförvaltningens roll är att stötta kommunstyrelsen i sitt uppdrag att leda och samordna.

Kommunstyrelsen består av folkvalda förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige brukar liknas vid riksdagen och kommunstyrelsen motsvarar regeringen. Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna kommunens verksamheter samt att ansvara för kommunens utveckling och ekonomi.

 

Kommunstyrelseförvaltningen är en förvaltning med fokus på att stötta kommunstyrelsen i sitt uppdrag att leda och samordna.

 

Kommunstyrelseförvaltningen består av tjänstepersoner som är politiskt obundna.
I Sotenäs kommun är kommundirektören även förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

 

Avdelningar:

  • Ekonomiavdelning
  • HR-avdelning
  • Kansliavdelning
  • Näringsliv och utvecklingsavdelning
  • Räddningstjänsten

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

anna liedholm