Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommundirektör och kommundirektörens ledningsgrupp

 

Anna Liedolm


Kommundirektören i Sotenäs kommun heter Anna Liedholm och är kommunens högsta tjänsteperson.

Hon ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.


Till sin hjälp har kommundirektören en ledningsgrupp som består av förvaltningschefer och avdelningschefer.

Förvaltningarna består av tjänstepersoner, som inte är politiskt tillsatta, och som har som uppgift att utföra det arbete som nämnderna beslutar om.


I Sotenäs kommun är kommundirektören också förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.


Kommundirektörens ledningsgrupp består av följande personer:

Fyll i en bildbeskrivningstext

Erika Hassellöv, HR-chef

Telefon: 0523- 66 45 76

Mejl: erika.hassellov@sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Maria Strömberg, ekonomichef

Telefon: 0523- 66 45 63

Mejl: maria.stromberg@sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Fredrik Handfast, tf avdelningschef näringsliv och utveckling

Telefon: 072 - 203 37 85

Mejl: fredrik.handfast@sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Peter Bergman, räddningschef

Telefon: 0523-66 45 29

Mejl: peter.bergman@sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Anna-Lena Höglund, administrativ chef

Telefon: 0523-66 45 19

Mejl: anna-lena.hoglund@sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef

Telefon: 0523-66 43 83

Mejl: eveline.karlsson@sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Ulf Blomquist, utbildningsförvaltningens chef

Telefon: 0523-66 46 86

Mejl: ulf.blomquist@sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Lisbeth Olsson, omsorgsförvaltningens chef

Telefon: 0523-66 45 54

Mejl: lisbeth.olsson@sotenas.se

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

anna liedholm