Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunstyrelsen

Kommunhusets fasad.

Det är Kommunfullmäktige som utser Kommunstyrelsen.

Det partiblock som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kan liknas vid en regering för kommunen men med skillnaden att det är både majoritet och opposition som har mandat i kommunstyrelsen.

 

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder även ärenden till kommunfullmäktige och upprättar bland annat förslag till budget.

Kommunstyrelsens ansvarsområden i Sotenäs är ekonomi, näringsliv, information, plan- och markfrågor, övergripande planering, IT, kommungemensam administration, personalfrågor, upphandlingar och inköp, teknisk verksamhet, fastighetsförvaltning, arbetsmarknadsfrågor, gymnasium och arkiv.

 

Sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder 6-7 gånger per år. Sammanträden är till största delen offentliga möten.

 

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens utskott bereder ärenden innan de tas upp i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 3 ersättare och ett tekniskt utskott med 5 ledamöter. Arbetsutskottet är även krisledningsnämnd.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll