Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Man står på gångbro i trä som är under konstruktion.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett uppdrag som omfattar plan- och byggverksamhet, kartförsörjning, utstakning, exploateringsverksamhet, måltidsverksamhet, miljö- och hälsoskydd, lokalvård, förvaltning av kommunens mark, byggnader och lokaler, gator, vägar, gång- och cykelbanor samt anläggningar som parkeringsplatser, ställplatser, hamnar och parker.

 

Verksamheten bedrivs inom följande enheter:

  • Plan- och byggenheten planerar för exploatering av mark för näringsliv och bostäder, handlägger bygglov, tar fram kartor av olika slag, till exempel nybyggnadskartor samt utför utstakningar.

 

  • Måltidsenheten tillagar och levererar näringsriktig mat till kommunens skolor, förskolor samt äldreboenden.

 

  • Miljöenheten svarar för sådan miljö- och hälsoskyddsverksamhet som ska utföras av kommunen.

 

  • Lokalvårdsenheten håller rent och fint i kommunens lokaler.

 

  • Fastighetsenheten förvaltar kommunens byggnader och ser till att lokalerna är ändamålsenliga för verksamheterna som bedrivs i byggnaderna.

 

  • Anläggningsenheten förvaltar kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor och anläggningar och ser till att dessa är ordentligt skyltade.
  •  

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Eveline karlsson

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen


sbf@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln