Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Bland ledamöterna i kommunstyrelsen utses en ordförande som kallas kommunalråd och en andre vice ordförande som kallas oppositionsråd.

 

Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Therése Mancini

Therése Mancini (S) kommunalråd

 

Kommunstyrelsens ordförande - kommunalråd

Att vara kommunalråd innebär att man som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Det handlar om allt från att företräda kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, medborgarkontakter, konferenser och sammanträden.

 

Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

 

Eva Abrahamsson (M), oppositionsråd

Eva Abrahamsson (M), oppositionsråd

 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande - oppositionsråd

Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen.

 

Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens presidium.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Therése Mancini (S)

Eva abrahamsson (M)