Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Visselblåsarfunktion

Kommunens visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna anmäla misstankar om missförhållanden inom Sotenäs kommun, Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Rehabcenter AB:s verksamheter.


Funktionen är öppen för alla som vill göra en anmälan, du kan vara anställd av kommunen eller något av dess bolag, arbetssökande, volontär, praktikant, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget.


Skyddet gäller även innan de rapporterande personerna har börjat inom en verksamhet och efter att de har slutat om de fått del av information under den tid som de var verksamma.


Den typ av händelser som kan anmälas till visselblåsarfunktionen är

misstanke om olika typer av oegentligheter och brott, till exempel;

  • sekretessbrott
  • mutbrott
  • eller allvarliga brister i säkerheten.


Funktionen hanterar inte

  • synpunkter eller klagomål på organisation
  • politiska beslut
  • ledarskap
  • eller liknande frågor

 

Här hittar du länk till e-tjänst Visselblåsarfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tänk på att du inte får bryta sekretess eller lämna sekretessuppgifter i visselblåsarfunktionen.


Den som önskar anmäla en misstanke i visselblåsarfunktionen måste tänka på att tydligt beskriva grunden för misstanken. Det är viktigt att skilja på det som anmälaren vet och det som anmälaren tror.


Kommunen har en arbetsgrupp som består av HR-chef och administrativ chef som i samarbete med SML-kommunerna och eventuellt andra kommuner i Fyrbodal hanterar inkomna anmälningar för att säkerställa en objektiv och oberoende handläggning.


Då visselblåsningen lämnas i vår interna rapporteringskanal är den att beteckna som en allmän handling och diarieförs, men kommer självfallet att prövas mot offentlighets- och sekretesslagen på sedvanligt sätt vid begäran om utlämnande.


Förutsättningar

Du som anmäler kan välja om du vill vara anonym eller inte. Vill du vara anonym måste du tänka på att inte lämna uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Om du vill att den som arbetar med ärendet ska kunna ställa följdfrågor måste du ange någon typ av kontaktuppgifter. Ett sätt är att använda en e-postadress som inte har någon anknytning till ditt namn. Kommunen kommer inte heller att eftersöka anmälare.


Hantering av personuppgifter
Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.Läs mer här

Länk till SKR:s hemsida om visselblåsning Länk till annan webbplats.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Erika Hassellöv

Personalchef

 

erika.hassellov@sotenas.se

0523 - 66 45 76