Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Tillgänglighetsredogörelse för sotenas.se

Fyll i en bildbeskrivningstext

Sotenäs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sotenas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sotenas.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss: info@sotenas.se.

Svarstiden är normalt 1-3 dagar.

Eller ring oss: 0523-66 40 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Sotnäs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.


  • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det krävs mycket arbete för att åtgärda alla system och dokument. Arbetet har påbörjats.
  • Inspelningar från kommunfullmäktiges livesändningar textas inte, de kommer heller inte att textas i efterhand. Om du vill ta del av ett specifikt ärende från kommunfullmäktige kan du kontakta oss för att få informationen i ett format som är tillgängligt för dig. Skicka i så fall e-post till info@sotenas.se.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av sotenas.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-21.

Webbplatsen publicerades 2017-06-16.Beskriv så detaljerat du kan vilka problem du har att använda vår webbplats. Om det är en särskild sida eller funktion som du inte kan använda vill vi gärna att du berättar vilken.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

SARA HELLMAN

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19