Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Utbildningsförvaltningen

Person i blå jacka står på klipporna och tittar ut över havet.

Utbildningsförvaltningens uppdrag är att främja barn och ungas utveckling genom att skapa tillgänglig undervisning för alla.

 

Utbildningsförvaltningen är viktig för barn och ungas framtid och

ansvarar för förskola, familjecentral, fritidshem, grundskola, särskola, samt gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

 

Ansvaret omfattar även ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete samt insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd.

 

Förutom utbildning ingår också verksamheter inom kultur och fritid så som kulturskola, kulturstöd, föreningsstöd samt bibliotek, fritidsgårdar, idrottshallar och idrottsanläggningar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86