Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommun Öppnas i nytt fönster.
Kungörelse - Malmön 1:219, ansökan om bygglov byggbodar Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-09-27 Pdf, 582.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-09-26 Pdf, 84.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-09-20 Pdf, 134.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2022-09-14 Valnämndens preliminära rösträkning "onsdagsräkningen" Pdf, 107.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-09-21 Pdf, 134.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-09-15 Pdf, 524.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-09-14 Pdf, 134.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-09-06 Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-09-07 Pdf, 199.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse Valnämndens preliminära rösträkning "onsdagsräkningen" 2022-09-14 Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse av plats för den slutliga rösträkningen av de allmänna valen 2022 Öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-09-01 Pdf, 495.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-08-30 Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-08-31 Pdf, 130.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-08-24 Pdf, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2022-08-23 Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-08-18 Pdf, 497.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Väjern 1:1, ansökan om rivnings- och bygglov Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2022-08-18 Pdf, 127.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-08-18 § 155 Pdf, 484.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-08-11 Pdf, 108.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Tången 1:1, ansökan om bygglov Pdf, 996.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Lyckan 1:36, förhandsbesked bostadshus Pdf, 374.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse om ansökan om bygglov Gravarne 3:1 Pdf, 273.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Underrättelse - detaljplan Gravarne 60:3, Roparebacken Pdf, 891.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Väjern 1:1, ansökan om förhandsbesked, ändrad användning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-06-28 Pdf, 496.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2022-06-22 Pdf, 133.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2022-06-15 Pdf, 167.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-06-09 Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Översiktsplan, granskning Pdf, 904.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-06-09 §78 Pdf, 81.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2022-06-02 Pdf, 494.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-06-07 Pdf, 596.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2022-06-02 Pdf, 112.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-06-07 Pdf, 480.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2022-06-01 Pdf, 142.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2022-05-24 Pdf, 599.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Linddal 2:1, ansökan om förhandsbesked Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Linddal 2:1, ansökan om förhandsbesked Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Klev 4:4, ansökan om förhandsbesked Pdf, 961.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - detaljplan Väjern 3:3 m.fl. Lindalskogen etapp 2 Pdf, 891.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-05-25 Pdf, 143.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2022-05-25 Pdf, 97.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-05-19 Pdf, 503.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-05-17 Pdf, 122.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-05-19 Pdf, 110.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll SoF Väst 2022-05-17 Pdf, 194.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-05-19 §52 Pdf, 83.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-05-12 Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2022-05-19 Pdf, 579 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2022-04-28 Pdf, 895.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2022-04-26 Pdf, 890.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av Länsstyrelsens beslut 2022-05-02 Anmälan om beslut att anta lokala ordningsföreskrifter i Sotenäs kommun Pdf, 449.5 kB.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19