Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommun Öppnas i nytt fönster.

  
Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2024-06-12 onsdagsräkningen Pdf, 118.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Underrättelse om detaljplan för Vägga kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl., Kungshamn Pdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBN 2024-05-30 Pdf, 120.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse om ansökan om bygglov för uppförande av mast med teknikbod invid vattenreservoaren på Malmön. Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokll UN 2024-06-04 Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse preliminär sammanräkning EP-valet (onsdagsräkningen) Valnämnden Pdf, 96.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse slutlig sammanräkning EP-valet 2024 Länsstyrelsen Pdf, 82.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2024-05-30 Pdf, 118.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2024-05-30 Pdf, 107.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2024-05-22 Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll SoF Väst 2024-05-17 Pdf, 139.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBNAU 2024-05-16 Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2024-05-21 Pdf, 120.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2024-05-16 Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2024-05-16 Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2024-05-13 Pdf, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse om förhandsbesked för enbostadshus Askums-Backa 2:1 MBN-2024-499 Pdf, 773.3 kB.


Kungörelse - Uleberg 2:212, bygglov ändrad användning förråd till bastu Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2024-05-08 Pdf, 99 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2024-04-30 Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:1, ansökan om bygglov, höj- och sänkbart glasräcke uteservering Pdf, 601.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:1, ansökan om tidsbegränsat bygglov inbyggnad uteservering Pdf, 525.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 2.35, ansökan om bygglov mobilmast och teknikbod Pdf, 950.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Kärr 1:3 m.fl. ansökan om bygglov transformatorstationer Pdf, 22.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBN 2024-04-25 Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2024-04-25 Pdf, 114.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2024-04-24 Pdf, 132.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2024-04-17 Pdf, 123.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2024-04-11 Pdf, 113.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2024-04-17 Pdf, 121.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBNAU 2024-04-11 Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Finntorp 2:238, ansökan om förhandsbesked hall för båtförvaring Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:414, ansökan om bygglov sjöräddningsstation Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Stensjö 1:34 m.fl. ansökan om bygglov transformatorstationer Pdf, 17.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll SoF Väst 2024-03-22 Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2024-04-02 Pdf, 128.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2024-03-27 Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2024-03-21 Pdf, 99.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2024-04-02 Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2024-04-02 Pdf, 105 kB.


Kungörelse - Åby 2:1 m.fl. Ansökan om bygglov transformatorstationer Pdf, 34.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBN 2024-03-21 Pdf, 81.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2024-03-21 Pdf, 107.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2024-03-20 Pdf, 126.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2024-03-19 Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Tossene 1:8 m.fl. Ansökan om bygglov transformatorstationer Pdf, 29 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Samråd Avfallsplan Pdf, 239.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2024-03-07 Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBNAU 2024-03-07 Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2024-03-06 Pdf, 131.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protkoll VN 2024-03-07 Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2024-02-28 Pdf, 130.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2024-02-29 Pdf, 100.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBN 2024-02-29 Pdf, 119.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2024-02-21 Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2024-02-20 Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2024-02-20 Pdf, 128.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBNAU 2024-02-15 Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2024-02-14 Pdf, 129.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2024-02-08 Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:1/1:389, ansökan om bygglov, Hållö Bar Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2024-02-06 Pdf, 103.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2024-01-30 Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBN 2024-02-01 Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2024-01-3 Pdf, 127.2 kB, öppnas i nytt fönster.1


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked två bostadshus Pdf, 407.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Finntorp 2:238, ansökan om bygglov parkering Pdf, 741 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2024-01-25 Pdf, 130.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2024-01-25 Pdf, 120.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MBNAU 2024-01-18 Pdf, 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2024-01-16 Pdf, 122.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2024-01-16 Pdf, 116.6 kB.


Tillkännagivande kallelse öppet möte Sof Väst 2024-01-19 Pdf, 144.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivade av justerat protokoll ONAU 2024-01-04 Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivade av justerat protokoll MBN 2024-01-02 Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Granskning, Vattentjänstplan för Sotenäs kommun Pdf, 129.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-12-13 Pdf, 142.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-12-07 Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-12-05 Pdf, 139.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-12-07 §§ 209-210 Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-12-06 Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivade av justerat protokoll BN 2023-11-30 Pdf, 118.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-11-29 Pdf, 133.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-11-28 Pdf, 103.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-11-29 Pdf, 199.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2023-11-24 Pdf, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:1, ansökan om tidsbegränsat bygglov, uteservering Pdf, 854.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-11-16 Pdf, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-11-16 Pdf, 144.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-11-15 Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande öppet sammanträde SoF Väst 2023-11-24 Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande öppet sammanträde SoF Väst 2023-11-24 Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-11-15 Pdf, 195.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-11-14 Pdf, 113.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-11-08 Pdf, 140.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-11-01 Pdf, 140.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-11-02 Pdf, 146.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:654, ansökan om bygglov samlingslokal Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Väjern 1:109, ansökan om bygglov transformatorstation Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-10-25 Pdf, 140.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 1:1/1:389, ansökan om tidsbegränsat bygglov, Hållö Bar Pdf, 655.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-10-27 Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-10-19 Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-10-19 Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-10-18 Pdf, 109.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-10-10 Pdf, 68.5 kB.


Kungörelse - Finntorp 2:238, ansökan om bygglov, mur Bovallstrands torg Pdf, 12.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse av meddelad dom Förvaltningsrätten mål 14472-22 överklagad ÖP Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-10-17 Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-10-11 Pdf, 142.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-10-11 Pdf, 176.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-10-05 Pdf, 115.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-10-05 §194-195 Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglov, höjning av sjöbod Guleskär Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglov, åtgärder Stenbogens badplats Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-10-05 Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-10-03 Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll Sof Väst 2023-09-26 Pdf, 176.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-09-28 Pdf, 80.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-09-27 Pdf, 143.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-09-26 Pdf, 117.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:383, ansökan om bygglov, kallbadhus Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglov, nybyggnad sjöbod Guleskär Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-09-14 Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-09-13 Pdf, 130.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-09-06 Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-09-06 Pdf, 101.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokol UN 2023-09-05 Pdf, 114.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-08-30 Pdf, 138.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked två bostadshus Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Tången 42:1, ansökan om bygglov, om- och tillbyggnad sjöbod Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-08-31 Pdf, 144.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-08-29 Pdf, 116.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-08-30 Pdf, 112.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-08-24 Pdf, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-08-23 Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-08-22 Pdf, 109.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Vägga 2:39, ansökan om bygglov för mur samt skylt/vepa Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-08-17 Pdf, 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-08-18 Pdf, 109.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-08-10 Pdf, 138.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-08-03 Pdf, 109.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-07-27 Pdf, 109 kB.


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om rivningslov och bygglov sjöbod Guleskä Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.r


Kungörelse detaljplan för Vägga kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl, Kungshamn Pdf, 122.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-06-27 Pdf, 133.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-06-29 Pdf, 82 kB.


Kungörelse - Uleberg 2:114/2:112, ansökan om bygglov i efterhand, mur Pdf, 729.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse detaljplan för Malmön 1:4, Malmön Pdf, 156.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-06-15 Pdf, 134.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-06-14 Pdf, 115.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-06-08 Pdf, 141.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Ny Vattentjänstplan för Sotenäs kommun Pdf, 130.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Länk till handlingar; Vatten och avlopp - Sotenäs kommun (sotenas.se) Länk till annan webbplats.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-06-05 Pdf, 118.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll Sof Väst 2023-05-30 Pdf, 195.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-06-07 Pdf, 105.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU § 139, 2023-06-08 Pdf, 84.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll 2023-06-07 Pdf, 111 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-06-01 Pdf, 146.6 kB.


Kungörelse - Smögenön 1:1/1:389, ansökan om bygglov, tillbyggnad restaurang Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-05-31 Pdf, 116.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-05-30 Pdf, 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-05-25 Pdf, 120.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Klev 4:4, ansökan om bygglov, transformator Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-05-29 Pdf, 82.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-05-25 § 89 Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-05-23 Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-05-24 Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-05-17 Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-05-15, omg. justering


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-05-15 Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-05-19 Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-05-11 Pdf, 140.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:219, ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-05-12 Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-05-09 Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-05-10 Pdf, 170.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hunnebo 1:647, ansökan om bygglov, plank och barvagn Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-04-27 Pdf, 144.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-04-26 Pdf, 132.3 kB.


Kungörelse - Hunnebo 1:383, ansökan om bygglov, flytt av villavagnar Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglov, nybyggnad sjöbod/cafe Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-04-19 Pdf, 203.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-04-20 Pdf, 139.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-04-13 Pdf, 116.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:654, ansökan om bygglov, kontor/lagerlokal Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-04-13 Pdf, 120.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-04-12 Pdf, 115.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-04-04 Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-04-05 Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-04-05 Pdf, 189.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande protokoll Samordningsförbundet Väst 2023-03-24 Pdf, 568.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hovenäs 1:2, ansökan om bygglov, tälthall Hogenäs ÅVC Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-03-29 Pdf, 128.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-03-23 Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:458, ansökan om bygglov, glasstaket uteservering Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-03-23 Pdf, 136.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-03-21 Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-03-09 Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-03-09 Pdf, 134.3 kB.


Kungörelse - Finntorp 1:218, ansökan om bygglov Pdf, 795.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-03-08 Pdf, 134.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-03-02 Pdf, 141.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-03-01 Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-03-02 Pdf, 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-02-28 Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2023-02-21 Pdf, 119.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2023-02-22 Pdf, 129.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-02-23 Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Vägga 2:262, ansökan om tidsbegränsat bygglov, ställplatser Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:383, ansökan om bygglov, bod vid Hunnebovallen Pdf, 312.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2023-02-22 Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2023-02-15 Pdf, 190.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2023-02-15 Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-02-16 Pdf, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse Flytt av fordon vid Ödstoft senast 2023-03-16 Pdf, 443.4 kB.


Kungörelse - Lokala sjötrafikföreskrifter gällande fartbegränsning i Sotenäs kommun Länsstyrelsens handläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-02-09 Pdf, 134.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2023-02-01 Pdf, 133.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-02-02 Pdf, 145.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll Sof Väst 2023-01-20 Pdf, 434.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2023-01-19 Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2023-01-19 Pdf, 106.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2023-01-18 Pdf, 140.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2023-01-17 Pdf, 116.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hovenäs 1:2, ansökan om bygglov tälthall Hogenäs ÅVC Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 2:35, ansökan om bygglov, inglasad uteplats Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Smögenön 6:1, ansökan om rivning och bygglov för nybyggnad sjöbod/industribyggnad Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2023-01-12 Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2023-01-11 Pdf, 193.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2023-01-12 Pdf, 139.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked bostadshus Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hasselön 1:74 samt Gravarne 3:1, tidsbegränsat bygglov, upplagsytor Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ramsvik 3:1, tidsbegränsat bygglov, p-yta Pdf, 773.7 kB.


Kungörelse - detaljplan för Vägga 1:7 m.fl., Stavsäng Pdf, 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19