Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommun Öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2022-01-18 Pdf, 53.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2022-01-20 Pdf, 531.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2022-01-19 Pdf, 165.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2022-01-14 Pdf, 110.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2022-01-11 Pdf, 889.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked Pdf, 964.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Djupedal 1:9, ansökan om förhandsbesked Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Finntorp 2:238, ansökan om bygglov verksamhetslokal Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-12-21 Pdf, 616.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-12-21 Pdf, 591.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-12-15 Pdf, 166 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-12-17 Pdf, 54.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-12-14 Pdf, 120.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av juserat protokoll Samordningsförbundet Väst 2021-12-10 Pdf, 198.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-12-09 Pdf, 92.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Heljeröd 1:4, ansökan om bygglov nätstation Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-12-08 Pdf, 541.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-12-07 Pdf, 891.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-12-08 Pdf, 121 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-12-02 Pdf, 528.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-12-07 § 97-98 Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-12-01 Pdf, 187.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av öppet sammanträde Samordningsförbundet Väst 2021-12-10 Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - detaljplan för del av Långevik 1:12 m.fl. Väjern Pdf, 893.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-11-18 Pdf, 144.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-11-22 Pdf, 902.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-11-22 Pdf, 898.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-11-17 Pdf, 569.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-11-18 Pdf, 109.4 kB.


Kungörelse - Vägga 2:262, ansökan om bygglov ställplats/parkering Pdf, 705.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Gravarne 3:1, ansökan om bygglov teknikbod Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Åby 2:1, ansökan om bygglov djurhägn Pdf, 953.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Anslag uppmaning flytt av fordon Pdf, 45.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-11-11 Pdf, 167.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-11-09 Pdf, 58 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-11-10 Pdf, 166.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-11-04 Pdf, 92 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-10-27 Pdf, 168.7 kB.


Kungörelse - Malmön 1:654, ansökan om förhandsbesked lokal Pdf, 961.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked Pdf, 517.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-10-21 Pdf, 529 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-10-21 Pdf, 112.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-10-20 Pdf, 604.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-10-21 Pdf, 171.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-10-19 Pdf, 904.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-10-14 Pdf, 110.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-10-13 Pdf, 177.7 kB.


Tillkännagivande av juserat protokoll Samordningsförbundet Väst 2021-10-07 Pdf, 187.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - ändring av detaljplan för Kullen, fastigheterna Bäckevik 1:143 m.fl. Pdf, 893.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-10-06 Pdf, 570.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-10-07 Pdf, 521.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-10-07 Pdf, 889.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-10-04 Pdf, 901.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-09-30 Pdf, 527.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll Sof Väst 2021-09-28 Pdf, 195.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Anslag uppmaning flytt av fordon Pdf, 44.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Anslag uppmaning flytt av fordon Pdf, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Uppmaning flytt av fordon Pdf, 116.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-09-22 Pdf, 163.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-09-16 Pdf, 521 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-09-15 Pdf, 610.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-09-16 Pdf, 874.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-09-09 Pdf, 887 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-09-07 Pdf, 903 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-09-02 Pdf, 536.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-09-01 Pdf, 599 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-08-26 Pdf, 134.2 kB.


Tillkännagivande av juserat protokoll KSTU 2021-08-24 Pdf, 53.4 kB.


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked Pdf, 702.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-08-25 Pdf, 177.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-08-23 Pdf, 900.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-08-19 Pdf, 533.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-08-12 Pdf, 108.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-07-28 Pdf, 102.1 kB.


Kungörelse - Detaljplan för fastigheten Ellene1:412 m.fl. Pdf, 141.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-07-08 Pdf, 35 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-06-29 Pdf, 522.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-06-29 Pdf, 520.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tilllkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-06-29 §§ 138-140 Pdf, 518.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ödby 1:63 och Ödby 1:64, ansökan om bygglov Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Samråd Översiktsplan Pdf, 903.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-06-17 Pdf, 174.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-06-15 Pdf, 117.8 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-06-22 Pdf, 102.8 kB.


Kungörelse - detaljplan för Hällebo 2, Hunnebo 1:647 m.fl. Pdf, 891.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Klev 4:4, ansökan om bygglov, fiber nodhus Pdf, 1002.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-06-09 Pdf, 178.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-06-10 Pdf, 107.1 kB.


Tillkännagivande av juserat protokoll Samordningsförbundet Väst 2021-05-28 Pdf, 201.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-06-09 Pdf, 158.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-06-03 Pdf, 535.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-06-02 Pdf, 190.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-06-02 Pdf, 180.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-06-03 Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-06-01 Pdf, 905.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-05-27 Pdf, 104.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2021-05-27 Pdf, 906.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-05-20 Pdf, 527.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-05-18 Pdf, 60 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-05-19 Pdf, 186.9 kB.


Tillkännagivande av justerad paragraf ONAU 2021-05-20 § 51 Pdf, 60.6 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-05-17 Pdf, 902.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-04-29 Pdf, 146.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-04-29 Pdf, 169.3 kB.


Kungörelse - Hasselön 1:74, bygglov 3 padelbanor Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Djupedal 1:9 ansökan om förhandsbesked Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:654 ansökan om bygglov sanitetsbyggnad/toaletter Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Vägga 4:9 ansökan om bygglov mobilmast Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-04-22 Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-04-21 Pdf, 190.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av juserat protokoll ON 2021-04-22 Pdf, 905.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - undersökningssamråd tryckbank Hunnebostrands hamn Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-04-20 Pdf, 904.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-04-14 Pdf, 172.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-04-08 Pdf, 145.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-04-07 Pdf, 182.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-04-07 Pdf, 900.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-03-31 Pdf, 167.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-03-25 Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-03-25 Pdf, 903 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-03-23 Pdf, 45 kB.


Kungörelse - Omholmen 1:1, bygglov mobilmast Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Vägga 2:262, ändring av tidigare bygglov Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Lyckan 1:36, ansökan om förhandsbesked Pdf, 403.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokolll SoF 2021-03-19 Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-03-18 Pdf, 163.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-03-11 Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-03-11 Pdf, 104.7 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-03-04 Pdf, 108.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-03-04 Pdf, 150.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2021-03-03 Pdf, 184.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Malmön 1:654, tidsbegränsat lov ställplatser Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-03-03 Pdf, 163.5 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-03-02 Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Bratteby 1:22, detaljplan Hunnebohemmet Pdf, 122.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Hunnebo 1:327, bygglov Kaprifolskolan Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Gravarne 3:1, Hasselön 1:74, Kalvbogen S:1 bygglov skyddsportaler Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2021-02-18 Pdf, 162.9 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-02-16 Pdf, 213.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll MNAU 2021-02-17 Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-02-16 Pdf, 148.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2021-02-17 Pdf, 161.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-02-15 Pdf, 101.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Tången 42:1, bygglov sjöbod Pdf, 521 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2021-02-04 Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2021-02-03 Pdf, 394.7 kB.


Kungörelse - Malmön 1:654 - förhandsbesked Pdf, 473.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerad paragraf 18 KS 2021-02-03 Pdf, 205.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2021-01-26 Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2021-01-28 Pdf, 106.4 kB.


Kungörelse - Vägga 2:262, bygglov, ändring av tidigare bygglov Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2021-01-19 Pdf, 50.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2021-01-21 Pdf, 122.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-01-14 Pdf, 105.1 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2021-01-141 Pdf, 97.2 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2021-01-11 Pdf, 100.4 kB.


Kungörelse - Hunnebo 1:647, bygglov parkering, återvinningsstation Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - detaljplan för del av Finntorp 2:285 Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2020-12-16 Pdf, 157 kB.


Kungörelse - Vägga 2:262, bygglov reklamskylt Pdf, 618.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse - Ellene 1:399, bygglov arbetsbodar Pdf, 816.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2020-12-10 Pdf, 164.4 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2020-12-14 Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2020-12-09 Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2012-12-10-1 Pdf, 98.3 kB.


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2020-12-03 Pdf, 155.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av juserat protokoll UN 2020-12-03 Pdf, 132.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet 2020-11-24 Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19