Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Anslagstavla

Det här är Sotenäs kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.


På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.


Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträden


Nämndernas protokoll


Hur man överklagar

  

Riktlinjer och styrande dokument för Sotenäs kommunöppnas i nytt fönster

Tillkännagivande av justerat protokoll UN §47 2019-09-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2019-09-12PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2019-09-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2019-09-10PDF


Tillkännagivande av juserat protokoll KSAU 2019-08-28PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2019-08-29PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2019-08-26PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU § 106 2019-08-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2019-08-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2019-08-14PDF


Underrättelse för del av detaljplan Hunnebo 1:113PDF


Kungörelse ansökan om bygglov Malmön 1:654 BN 2019-07-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2019-07-04PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2019-06-27PDF


Kungörelse ansökan om bygglov Tången 42:1PDF


Kungörelse ansökan om bygglov Gravarne 3:1PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2019-06-13PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2019-06-18PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2019-06-19PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2019-06-13PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2019-06-13PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2019-06-13 § 86PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2019-06-12PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2019-06-05PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2019-06-03PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2019-05-29PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2019-05-22PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2019-05-29PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2019-05-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2019-05-23PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet 2019-05-17PDF


Kungörelse Valnämndens preliminära rösträkning EU-valet 2019PDF


Kungörelse Länsstyrelsens slutliga rösträkning EU-valet 2019PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2019-05-16PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2019-05-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2019-05-14PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2019-05-14PDF


Kungörelse bygglov Malmön 1:654PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2019-05-09PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2019-05-10PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2019-04-17PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2019-05-01 § 69PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2019-04-29PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2019-04-25PDF

Tillkännagivande av justerat protokoll KF 2019-04-25PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BN 2019-04-24PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ONAU 2019-04-11PDF

Tillkännagivade av justerat protokoll BNAU 2019-04-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UNAU 2019-04-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll BNAU 2019-04-11 § 34PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2019-04-10PDF


Tillkännagivande av justerade paragrafer ONAU 2019-04-11PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2019-04-09PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll MN 2019-02-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll ON 2019-03-28PDF

Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2019-03-28PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSAU 2019-03-27PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll Samordningsförbundet 2019-03-15PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KS 2019-03-13PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll KSTU 2019-03-12PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll VN 2019-03-08PDF


Tillkännagivande av justerat protokoll UN 2019-03-07PDF


Kungörelse detaljplan Kalvbogen 1:129 SmögenPDF


Kungörelse bygglov Ellene 1:383PDF


Kungörelse bygglov Ramsvik 3:1PDF


Publicerad: 2017-12-11 14.07

Senast ändrad: 2019-06-18 11.30

 

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial