Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Tillfällig vistelse i kommunen

Hus och båtar vid träbrygga.

Om du är äldre eller funktionsnedsatt, har beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats i Sotenäs kommun har du möjlighet att få detta.


För att vi ska kunna planera din vistelse hos oss på bästa sätt behöver vi få information om ditt besök minst fyra veckor innan du kommer. Hur du gör kan du läsa om nedan.


Hemtjänst

Kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun som ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Sotenäs kommun.


I Sotenäs kommun har vi kundval för hemtjänsten. Under rubriken Hemtjänst i menyn presenterar vi våra utförare. Gör du ett aktivt val av utförare ska du meddela biståndshandläggaren ditt val. Gör du inget val gäller ickevalet, vilket alterneras mellan de av kommunen godkända utförare inklusive kommunens egna hemtjänst. 

Kundval i hemtjänsten

Kundval innebär att du som har hemtjänst själv får välja vilken utförare som ska komma hem till dig. De utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer. Uppge ditt val av utförare i beställningsblanketten.


Hjälpmedel

Du tar med dina hjälpmedel till Sotenäs kommun från din kommun. Har du frågor kring hjälpmedel tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun.


Hemsjukvård

Kontakta hemsjukvården i din hemkommun som ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Sotenäs kommun.


Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Den fysiska miljön i boendet
Det är viktigt att du tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i bostaden här i Sotenäs kommun. Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte ska ingå då sådan eventuellt inte finns, etc.


Den sociala situationen
Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap. Är då serviceinsatserna på rätt nivå?


Beställning av insatser
Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.


Hjälpmedel

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel.


Inför er brukares sommarvistelse i Sotenäs kommun vill vi i god tid, senast 30 april, få in en begäran om verkställighet med bifogat biståndsbeslut för att kunna planera insatserna på bästa sätt.


Till dig som ansvarar för hemsjukvård i bosättningskommunen

Kontakta respektive profession för överrapportering, via vårt Servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll