Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Tillfällig vistelse i kommunen

Fyll i en bildbeskrivningstext

Om du är äldre eller funktionsnedsatt, har beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats i Sotenäs kommun har du möjlighet att få detta.

 

För att vi ska kunna planera din vistelse hos oss på bästa sätt behöver vi få information om ditt besök minst fyra veckor innan du kommer. Hur du gör kan du läsa om nedan.

 

Hemtjänst

Kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun som ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Sotenäs kommun.

 

I Sotenäs kommun har vi kundval för hemtjänsten. Under rubriken Hemtjänst i menyn presenterar vi våra utförare. Gör du ett aktivt val av utförare ska du meddela biståndshandläggaren ditt val. Gör du inget val gäller ickevalet, vilket alterneras mellan de av kommunen godkända utförare inklusive kommunens egna hemtjänst. 

 

Hjälpmedel

Du tar med dina hjälpmedel till Sotenäs kommun från din kommun. Har du frågor kring hjälpmedel tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun.

 

Hemsjukvård

Kontakta hemsjukvården i din hemkommun som ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Sotenäs kommun.

 

Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Den fysiska miljön i boendet
Det är viktigt att du tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i bostaden här i Sotenäs kommun. Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte ska ingå då sådan eventuellt inte finns, etc.

 

Den sociala situationen
Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap. Är då serviceinsatserna på rätt nivå?

 

Beställning av insatser
Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.

 

Hjälpmedel

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel.

 

Till dig som ansvarar för hemsjukvård i bosättningskommunen

Kontakta respektive profession för överrapportering, via vårt Servicecenter.

Publicerad: 2017-05-08 13.58

Senast ändrad: 2019-11-21 11.42

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial