Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Tillfällig vistelse i kommunen

Hus och båtar vid träbrygga.

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats i Sotenäs kommun har du möjlighet att få detta.


För att vi ska kunna planera din vistelse hos oss på bästa sätt behöver vi få information om ditt besök minst fyra veckor innan du kommer. Detta inkluderar även beställning gällande trygghetslarm.


Hemtjänst

Kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun som ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Sotenäs kommun.


Verkställande av insatser

Verkställande av insatser för personer som vistas tillfälligt i kommunen utförs i största möjliga mån av våra LOV-företag. Om inget val av utförare görs utförs insatsen av ickevals-alternativet, vilket alterneras mellan de olika utförarna. Du hittar informationsbladen för våra utförare under "Relaterad information" till höger, eller under rubriken "Välja utförare i hemtjänsten".


OBS. Trygghetslarm samt nattinsatser verkställs av den kommunala hemtjänsten.


Hjälpmedel

Du tar med dina hjälpmedel till Sotenäs kommun från din kommun. Har du frågor kring hjälpmedel tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun.


Hemsjukvård

Kontakta hemsjukvården i din hemkommun som ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Sotenäs kommun.


Ansökningsblankett hittar du under E-tjänster på kommunens startsida.


Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Den fysiska miljön i boendet
Det är viktigt att du tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i bostaden här i Sotenäs kommun. Till exempel kan insatstiden se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme. Finns det tvättmaskin i bostaden? Hur ser duschmöjligheterna ut?


Den sociala situationen
Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap. Är då serviceinsatserna på rätt nivå?


Hjälpmedel

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel.


Beställning av insatser

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.


Inför er brukares sommarvistelse i Sotenäs kommun vill vi i god tid, senast 4 veckor innan vistelsens start, få in en begäran om verkställighet med bifogat biståndsbeslut för att kunna planera insatserna på bästa sätt.


Vid beställning av utförande av beviljade insatser önskar vi att ni använder er av vår blankett som ni finner under "relaterad information".


Till dig som ansvarar för hemsjukvård i bosättningskommunen

Kontakta respektive profession för överrapportering, via vårt Servicecenter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll