Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Samhällsskydd och beredskap

Nödvatten

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Sotenäs kommun har det övergripande ansvaret för att hantera samordning av samhällsstörningar i kommunen.

Därför övar vi både krisberedskap och krisledning regelbundet.

Vi genomför också en rad andra åtgärder för att möta det skräpta säkerhetsläge som råder i hela landet.

 

Det finns saker som vi inte kan hjälpa till med vid en kris och det är allas vårt ansvar att vara förberedda.

Ett sätt att bidra är att se till att du och din familj har en skälig hemberedskap så att ni kan hantera ett elbortfall eller driftstörning i dricksvattenförsörjningen.

 

I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld och deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhetsfrågor.


Kommunen samverkar löpande med andra samhällsaktörer, såsom andra kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt polisen.

 

I relaterad information hittar du mer om vår krisberedskap och om vad som förväntas av dig.

Läser du i mobilen hittar du länkarna om du scrollar ned.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll