Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Folkhälsoarbete

Fyra barn ligger på mage på en brygga.

Folkhälsoarbete

En god hälsa är för de flesta det mest betydelsefulla i livet.

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en god hälsa, fysiskt och psykiskt. Hälsan ska vara jämlikt fördelad i samhället för att folkhälsan ska anses vara god.


Insatser görs inom en mängd olika områden i syfte att förbättra förutsättningarna för invånarna i Sotenäs att uppnå en god hälsa.


Folkhälsoarbetet utförs i alla våra kommunala verksamheter

till exempel i förskolan och skolan, i äldreomsorgen och i arbetet med att planera för våra fysiska miljöer. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för Sotenäsbornas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.


Kommunen kan göra mycket, men inte allt – vårdcentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningar och många fler är aktörer i folkhälsoarbetet. Därför är samverkan och samarbete viktigt.


Samverkan och stöd i folkhälsoarbetet

Sotenäs kommun och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har, genom ett folkhälsoavtal, kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Till avtalet finns också en summa pengar kopplat som ska användas till folkhälsoarbetet.


I kommunen finns ett forum för b.la. folkhälsofrågor och folkhälsoarbete, Hållbarhetsrådet. I rådet sitter politiska ledamöter från kommunala nämnder och hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs inom kommunens ordinarie verksamheter. Fokus ska vara hälsofrämjande och primärpreventiva insatser.


Som stöd för det lokala folkhälsoarbetet finns en folkhälsostrateg anställd.


En Hållbarhetsstrategi för Sotenäs kommun är framtagen som beskriver inriktningen av arbetet med hållbar utveckling inklusive folkhälsoarbetet i Sotenäs kommun.


Statistik över folkhälsan ses över varje år och fungerar som underlag för prioriteringar och uppföljning. För att ta del av senast möjliga statistik se relaterad information (strategi för hälsa Sotenäs).Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll