Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Folkhälsoarbete

Fyra barn ligger på mage på en brygga.

Folkhälsoarbete

En god hälsa handlar om att må bra fysiskt, psykiskt och socialt och är för de flesta det mest betydelsefulla i livet. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en god hälsa, men också att hälsan är jämlikt fördelad i samhället.

 

Folkhälsoarbete är långsiktigt och utgår ifrån befolkningens behov. Det handlar om insatser som förbättrar folkhälsan och som bidrar till att ge hela befolkningen förutsättningar för en god hälsa.


Vi gör insatser inom många olika områden för att förbättra förutsättningarna för invånarna i Sotenäs att uppnå en god hälsa. Alla våra verksamheter är delaktiga och viktiga för folkhälsoarbetet, till exempel i förskolan och skolan, i äldreomsorgen och i planeringen av våra fysiska miljöer. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för Sotenäsbornas hälsa. Likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.


Kommunen kan göra mycket, men inte allt – vårdcentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningar och många fler är viktiga aktörer i folkhälsoarbetet. Därför är samverkan och samarbete viktigt.

Samverkan och stöd i folkhälsoarbetet

Sotenäs kommun och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar genom ett folkhälsoavtal i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Till avtalet finns också en budget som används till insatser för att stärka folkhälsan.


Hållbarhetsrådet är ett forum för bland annat folkhälsofrågor och folkhälsoarbete. I rådet sitter politiska ledamöter från kommunala nämnder och hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet verkar för att kommunens ordinarie verksamheter bedriver folkhälsoarbete med fokus på hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.


En folkhälsostrateg finns som stöd för det lokala folkhälsoarbetet.


En Hållbarhetsstrategi för Sotenäs kommun är framtagen som beskriver inriktningen av arbetet med hållbar utveckling inklusive folkhälsoarbetet i Sotenäs kommun.


Statistik över folkhälsan fungerar som underlag för prioriteringar och uppföljning. För att ta del av statistiken se relaterad information (Strategi för hälsa Sotenäs).Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll