Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Trygghetslarm

Trygghetstelefon.

Hur får jag ett trygghetslarm?

För dig som bor i eget boende finns det möjlighet att ansöka om insatsen hos kommunen. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt. Du kan antingen fylla i ansökningsblanketten som du finner under "relaterad information" eller kontakta en biståndshandläggare via Servicecenter.


Vem kan ansöka?

Alla har rätt att ansöka om trygghetslarm. De vanligaste skälen till att man ansöker om trygghetslarm har att göra med sjukdom, funktionsnedsättning eller en känsla av otrygghet.


Sotenäs kommun tillämpar förenklad handläggning, vilket innebär att kommuninvånare över 75 år som ansöker om trygghetslarm blir beviljade insatsen utan behovsprövning.


Förutsättningar för att kunna ha larm

För att kunna ha trygghetslarm krävs att du lämnar ut en nyckel till din bostad så att personalen som kommer när du har larmat kan komma in om det är låst.


När ska jag larma och när ska jag ringa 112 eller 1177?

Du ska ringa 112 i situationer då du är i akut behov av sjukvård. Du ringer 1177 vid medicinsk rådgivning. Du använder trygghetslarmet för övriga brådskande behov gällande den dagliga livsföringen.


Vem installerar och ser till att allt fungerar?

Efter att du ansökt om och beviljats insatsen kontaktar hemtjänsten dig för att boka in en tid för installation av trygghetslarmet. Hemtjänsten kommer hem till dig och installerar larmdosan och visar hur trygghetslarmet fungerar.


Kan jag få trygghetslarm om det saknas fast telefonlinje?

Ja, vi använder digitala trygghetslarm vilket innebär att de kommunicerar via mobilnätet, med hjälp av ett SIM-kort som kommunen tillhandahåller. Du behöver inte ha fast telefon för att larmet ska fungera.


Hur kontrolleras att trygghetslarmet fungerar?

Trygghetslarmet sänder signaler flera gånger om dygnet, vilket gör att vi har kontroll på funktionerna i larmdosan och mobil-kommunikationen. Vi får meddelande om något fel uppstår, och larmansvariga åtgärdar uppkomna fel i den mån det är möjligt. 


Fungerar alltid trygghetslarmet?

Nej, vi kan inte garantera att det alltid fungerar.


Blir det strömavbrott har larmdosan en batterifunktion som ska räcka upp till 24 timmar.


Ditt trygghetslarm kommunicerar via mobilnätet och har ett SIM-kort som söker på alla mobiloperatörers telemaster. Om alla mobilnät skulle sluta att fungera samtidigt, kommer ditt trygghetslarm inte att fungera.


Vid långvarigt bortfall av el och/eller telefoni har hemtjänsten rutiner för att trygga och stödja personer med trygghetslarm på annat sätt.


Hur fungerar mitt trygghetslarm?

Du får en larmdosa med högtalarfunktion, så du kan tala om vad du behöver hjälp med. Du får ett armband som fästes på handleden eller runt halsen, där själva larmknappen sitter. När du behöver hjälp trycker du på larmknappen och du hör personal från trygghetscentralen i högtalaren. Du behöver inte vara i samma rum, det hörs ändå. Om trygghetscentralen inte skulle höra dig kontaktar de hemtjänsten som åker hem till dig för att kontrollera vad som hänt. Var aldrig rädd för att trycka på larmknappen, hellre en gång för mycket än en gång för lite.


Hur långt fungerar mitt trygghetslarm?

Din larmknapp har en räckvidd som påverkas av hur täckningen är i ditt hus och var din larmdosa är placerad i bostaden. Kontrollera gärna räckvidden. Gå exempelvis ut till brevlådan och tryck på larmknappen, då får du vetskap om det fungerar. Till trygghetscentralen säger du att du "provlarmar". Kommer du inte fram till trygghetscentralen är räckvidden inte tillräcklig. Hemtjänstens larmansvariga kan även vara behjälpliga med att testa räckvidden av just ditt trygghetslarm.


Hur förvaras min nyckel till bostaden?

Nyckel till bostaden placeras i en så kallad "nyckeltub" eller i hemtjänstens lokal.


Vem kommer när jag larmar?

Det är kommunens hemtjänst som kommer när du larmar.


Vad kostar det?

Vad du som enskild kommer att få betala beräknas individuellt. Du kommer att få en inkomstförfrågan hemskickad i samband med att din biståndshandläggare fattar ett första beslut. Därefter är du själv skyldig att anmäla eventuell förändrad inkomst.


Kan jag lita på att hemtjänsten kommer?

Larmcentralen garanterar att de svarar inom 5 minuter från att de har fått larmet. Hemtjänsten är hemma hos dig inom 30 minuter från det att vi fått information från larmcentralen dagtid, under förutsättning att det råder normala väder- och trafikförhållanden.


På kvällar och nätter, mellan kl 22-07:30, garanterar vi att vi är hos dig inom en timma, med undantag för boende på Malmön där det kan dröja ytterligare beroende på färjeförbindelse.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll