Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Gifta sig, partnerskap

Vigselringar på träplanka.

Borgerlig vigsel, partnerskap

Alla kan välja en borgerlig vigsel. Borgerliga vigselförrättare är inte knutna till någon kyrka utan utses av Länsstyrelsen efter att ha föreslagits av kommunfullmäktige. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön. Ni behöver inte vara bosatta i Sotenäs kommun.

 

Ceremonin, vigselakten

Vigselceremonin finns i två utformningar - en mycket kort och en något längre. Meddela gärna redan när ni bokar tid för vigsel om ni vill ha den korta eller långa versionen.

 

Vittnen

Vittnen ordnas av vigselparet. För att vigseln ska var giltig måste två vittnen närvara. Vittnet får ej vara under 15 år. Före ceremonin ska vittne kunna legitimera sig. Om vigseln sker under ordinarie arbetstid kan tjänstemän ställa upp som vittnen.

 

Kontakta Skatteverket

Innan vigseln ska Intyg om hindersprövning och vigselintyg utfärdas av Skatteverket.

 

Utländska medborgare kan kontakta Skatteverket för att få mer information om vilka handlingar som behövs från ambassaden. 

 

Boka vigselförrättare

Ni väljer själva dag, tid och plats för er vigsel. Kostnaden för er vigsel är 600 kronor

 

Tag kontakt med en av vigselförrättarna för information och/eller bokning av vigsel.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll