Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vilket stöd kan man få?

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd eller service kan du söka insatser från kommunen.

 

 

Hur ansöker du?

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig. Kontakta biståndshandläggare om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Ring Servicecenter för att komma i kontakt med en handläggare. Du kan också fylla i våra ansökningsblanketter som du hittar under "relaterad information".

Utredning

Efter ansökan genomför biståndshandläggaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll