Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser

Hållbarhetsrådet har beslutat att årligen avsätta 400 000 kronor till stimulans- och utvecklingsmedel/projektmedel. Dessa medel kan sökas av kommunala och privata aktörer och verksamheter, andra offentliga verksamheter och frivilligorganisationer enligt angivna kriterier.


Kriterier:

  • Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med rådets prioriterade områden och bidra till att uppfylla det övergripande målet.
  • Utvecklingsarbetet skall vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå.
  • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
  • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.


Vid ansökan om utvecklingsmedel prioriteras insatser vilka ryms inom nedanstående områden:

  • Goda levnadsvanor (drogförebyggande verksamhet, fysisk aktivitet, kost, välmående m.m.)
  • Främjandet av psykisk och social hälsa


Ansök senast 3 september inför nästa år. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta gärna folkhälsostrategen om du har några frågor.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll