Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser

Hållbarhetsrådet har beslutat att avsätta 400 000 kr årligen till stimulans- och utvecklingsmedel/projektmedel. Dessa medel kan sökas av kommunala och privata aktörer och verksamheter, andra offentliga verksamheter och frivilligorganisationer enligt angivna kriterier.


Kriterier:

  • Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med rådets prioriterade områden och bidra till att uppfylla det övergripande målet.
  • Utvecklingsarbetet skall vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå.
  • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
  • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.


Vid ansökan om utvecklingsmedel prioriteras insatser vilka ryms inom nedanstående områden:

  • Jämlika och jämställda levnadsvillkor
  • Goda levnadsvanor (drogförebyggande verksamhet, fysisk aktivitet, kost, välmående m.m.)
  • Främjandet av psykisk och social hälsa


Ansökan inför 2021 görs till folkhälsostrategen senast 9 okt 2020. Ansökningsblanketter och mer information finns under relaterad information till höger eller hos folkhälsostrategen.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Linda Sahlström

Folkhälsostrateg


linda.sahlstrom@sotenas.se

0523 - 66 45 83

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial