Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser

Hållbarhetsrådet har beslutat att avsätta 400 000 kr årligen till stimulans- och utvecklingsmedel/projektmedel. Dessa medel kan sökas av kommunala och privata aktörer och verksamheter, andra offentliga verksamheter och frivilligorganisationer enligt angivna kriterier.


Kriterier:

  • Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med rådets prioriterade områden och bidra till att uppfylla det övergripande målet.
  • Utvecklingsarbetet skall vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå.
  • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
  • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.


Vid ansökan om utvecklingsmedel prioriteras insatser vilka ryms inom nedanstående områden:

  • Goda levnadsvanor (drogförebyggande verksamhet, fysisk aktivitet, kost, välmående m.m.)
  • Främjandet av psykisk och social hälsa


För att ansöka fyller du i ansökningsblanketten (finns till höger på sidan) och skickar via mail till folkhälsostrategen. Ansök senast 11 september inför nästa år. Mer information om bidraget finns till höger på sidan.


Kontakta gärna folkhälsostrategen om du har några frågor.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll