Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser

Hälsorådet har beslutat att avsätta 400 000 kr årligen till stimulans- och utvecklingsmedel/projektmedel. Dessa medel kan sökas av kommunala och privata aktörer och verksamheter, andra offentliga verksamheter och frivilligorganisationer enligt angivna kriterier.


Kriterier:

 • Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med Hälsorådets prioriterade områden och bidra till att uppfylla det övergripande målet.
 • Utvecklingsarbetet skall vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå.
 • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
 • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.
 • Utvecklingsarbete inriktat på att verka för ökad psykisk hälsa prioriteras.


Vid ansökan om utvecklingsmedel prioriteras insatser vilka ryms inom nedanstående områden:

 • Jämlika och jämställda levnadsvillkor
 • Trygga och goda uppväxtvillkor.
 • Goda levnadsvanor
 • Livslångt lärande
 • Ökat arbetsdeltagande
 • Åldrande med livskvalité 


Ansökan inför 2020 görs till folkhälsostrategen senast 6 sept 2019. Ansökningsblanketter och mer information finns hos folkhälsostrategen.

Publicerad: 2017-03-23 14.38

Senast ändrad: 2019-05-15 13.55

 

Dela detta innehåll

Linda Sahlström

Folkhälsostrateg


linda.sahlstrom@sotenas.se

0523 - 66 45 83

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial