Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser

Hållbarhetsrådet avsätter årligen 400 000 kronor till utvecklingsmedel för folkhälsoarbete. Dessa medel kan sökas av kommunala- och andra offentliga verksamheter, föreningar och frivilligorganisationer samt privata aktörer (ej privatpersoner) enligt följande kriterier.


Kriterier:

  • Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med Hållbarhetsrådets prioriterade områden och bidra till att uppfylla det övergripande målet.
  • Utvecklingsarbetet skall vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå.
  • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
  • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.


Hållbarhetsrådet prioriterar insatser inom följande områden:

  • Främja goda levnadsvanor (drogförebyggande arbete, fysisk aktivitet, kost, välmående m.m.)
  • Främjandet av psykisk och social hälsa


Ansök senast 1 september inför nästkommande år. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta gärna folkhälsostrategen om du har några frågor.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll