Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ungdomars inflytande

Silhuett av två personer som hoppar på en strand framför solnedgång.

Enligt artikel 12 i FN:s Barnkonvention har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet och i regeringens mål för ungdomspolitiken står det att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.


Att unga trivs med sin tillvaro, upplever sig ha goda levnadsvillkor och möjlighet att förändra är en viktig fråga. Därför jobbar Sotenäs kommun på olika sätt för att stärka ungas möjlighet till att påverka.


Om du som ung i Sotenäs känner att du har en tanke om något i samhället du vill förändra eller förbättra, tveka då inte att höra av dig till ungdomsutvecklaren.


Vi är övertygade att ungas idéer och tankar är en stor resurs och viktig att ta vara på för en positiv samhällsutveckling.

Vi hörs!

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Joakim Linder

Ungdomsutvecklare


joakim.linder@sotenas.se

0702-08 76 80