Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

LUPP

Barn som skriver i skrivblock.

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg som används för att undersöka hur unga i kommunen upplever sina livsvillkor. Lupp består utav en enkät som med ca 80 frågor där unga får ge sin syn på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

 

Lupp genomförs tillsammans med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och gjordes senast i Sotenäs 2022. Den finns att läsa i relaterad information i högerspalten.


Lupp utgör ett viktigt underlag för hur kommunen jobbar med att förbättra ungas villkor i samhället. Den ger politiker och tjänstemän vägledning i det arbetet och framför allt en utgångspunkt för diskussioner och samtal med och om ungdomar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll