Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Särskilda behov, extra stöd

Händer och fötter som bildar en cirkel på gräs.

Alla elever har rätt till att få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska hon eller han snabbt få stöd i form av extra anpassningar. Särskilt stöd kan också ges och är av mer ingripande karaktär. Rektor beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Alla skolor i Sotenäs har specialpedagog i sin verksamhet som riktar sitt förebyggande arbete i första hand till elever i behov av särskilt stöd.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulla Rung

Specialpedagog Bovallstrands skola Hunnebostrands skola

 

ulla.rung@sotenas.se

0523 - 66 42 37

Irene Jönsson

Specialpedagog Smögens skola Kungshamns skola & Åsenskolan


irene.jonsson@sotenas.se

072-0848565

Anna Sjöberg

Rektor Kungshamns skola
Anpassade grundskolan i Sotenäs

 

anna.sjoberg@sotenas.se

072-1429220