Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Olyckor och kriser

Nallebjörn som sitter på en parkbänk.

Tillbud och skador

Varje olycka, skada och tillbud som uppstår i förskolan och skolan ska dokumenteras och rapporteras.


Olyckor och kriser

Utbildningsförvaltningen har en handlingsplan med rutiner för att kunna hantera kriser som kan uppstå. Arbetet ses över årligen genom övning, information och utvärdering i verksamheterna.

Om en stor olycka eller en annan kris uppstår som innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp.


Försäkring

Kommunen har hos Protector försäkring tecknat olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Sotenäs kommuns verksamhetsområde.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86