Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Likabehandling och årlig plan mot kränkande behandling

Händer som föreställer ett hjärta

Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta dels i 6 kap. skollagen, dels i delar av diskrimineringslagen som rör utbildningsområdet. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.


Även genom våra läroplaner (LGR 11 och Lpfö 18) får vi uppdraget att skolan och förskolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för detta i skolan eller förskolan. Det är skolans uppgift att bemöta intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.


I Sotenäs arbetar alla förskolor och skolor aktivt med denna plan som omfattar upprättande, uppföljning och utvärdering under verksamhetsåret.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll