Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Luft och ventilation

Moln mot blå himmel.

Alla skolor ska ha bra luft inomhus. Ventilationen, städningen, hur många personer som vistas i klassrummen och långa arbetspass påverkar luftkvaliteten.

 

Det som oftast gör att du tycker att luften är dålig är att det är för varmt eller att det är för dåligt ombyte av luft i lokalen. Då kan det hjälpa att vädra. Temperaturen i ett klassrum är bör vara 20–23 °C. Tänk på att din klädsel påverkar om du upplever rummet som för varmt eller kallt.

 

Ventilationen i skolan

Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd friskluft utifrån (uteluft) och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen.

 

För att se om det kommer in tillräckligt med friskluft via ventilationen mäter man halten koldioxid. Koldioxiden i sig är inte farlig, men höga värden är ett tecken på att luften inte byts ut tillräckligt ofta med hänsyn till antalet personer i lokalen. När koldioxidhalten i luften blir för hög blir det syrebrist vilket kan påverka koncentrationen och ge huvudvärk.

 

Vart tredje år görs en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på skolan av en behörig kontrollant. Då kontrollerar man att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt från början.

 

Luften i skolan

Luftflödet i ett klassrum är anpassat till hur många personer som kan vistas i rummet. Inomhusluften blir sämre om 30 personer vistas i ett klassrum där ventilationen är anpassad för 25 personer.

 

Folkhälsomyndigheten har riktlinjer för luftkvaliteten och har gett ut allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).

I klassrum, fritidslokaler och samlingslokaler bör koldioxidhalten helst hållas under 1 000 ppm (miljondelar). Normalt behövs ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person plus ett tillägg på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golv. I gymnastiksalar och idrottshallar rekommenderar Folkhälsomyndigheten ett uteluftflöde på minst 10–15 liter per sekund och person. 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Göran Säwe

Fastighetschef

 

goran.sawe@sotenas.se

0523 - 66 45 37 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00