Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Kommunalt aktivitets- och uppföljningsansvar

Kommunalt aktivitets- och uppföljningsansvar innebär att kommunen enligt skollagen 29 kap. 9 § är skyldig att regelbundet hålla sig informerad om ungdomars sysselsättning och vilka ungdomar som omfattas av ansvaret.


Vilka ungdomar ingår i kommunens aktivitetsansvar?

Förutsättningen för att omfattas av kommunens aktivitetsansvar är att ungdomen är folkbokförd i kommunen, inte är skolpliktig (16 år) och inte fyllt 20 år.


Vad innebär aktivitetsansvaret för ungdomar?

Kommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att under hela året erbjuda ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret lämpliga individuella insatser utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna ska i första hand syfta till att motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning och kan bestå av kombinationer av olika insatser. För att kunna erbjuda ungdomar olika insatser finns en samverkan mellan gymnasieverksamheten, arbetsmarknadsenheten individ- och familjeomsorg och arbetsförmedling.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Åsa Karlsson

Studie och yrkesvägledare


syv.symbioscentrum@sotenas.se

070-652 10 72

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial