Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Inackorderingsbidrag

 

Lägenhet, inackordering

 

Ansökan om inackorderingsbidrag

 

Inför kommande läsår kan du ansöka om inackorderingsbidrag om du studerar på en kommunal gymnasieskola och att du har lång eller tidskrävande resväg och måste inackordera dig på skolorten. Ansökan om inackorderingsbidrag görs årligen inför kommande läsår innan 10 augusti.

 

Villkor för inackorderingsbidrag

 

Du ska vara folkbokförd i Sotenäs kommun. Du har blivit förstahandsantagen till utbildningen och reseavståndet ska överstiga 70 km enkel väg. Du ska studera på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, t o m vårterminen det år du fyller 20 år.

 

Du ska bifoga en kopia på hyreskontraktet till din ansökan. Är du inneboende ska lägenhetsinnehavaren intyga att du bor där.

Mejla din ansökan och hyreskontrakt till:

gymnasiet@sotenas.se

eller skicka till:

Sotenäs kommun, Gymnasiet, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn.

 

Inackorderingsbidrag är en hjälp till boendet och resor mellan studieorten och ditt hem. Utbetalning sker en gång per termin, sista veckan i september och sista veckan i januari. För höstterminen utgår inackorderingsbidrag för 4 månader samt 5 månader för vårterminen. Inackorderingsbidrag är 1 500kr/månad, och utbetalning sker genom insättning på bankkonto som anges vid ansökan.

 

Sökanden är skyldig att till administratören för gymnasiet omgående anmäla ändringar som till exempel studieavbrott eller att du folkbokför dig i annan kommun. Detta påverkar bidraget, och du riskerar annars att bli återbetalningsskyldig. Inackorderingsbidrag är knutet till dina studier och inte till ditt boende. Om du är under 18 år ska målsman godkänna din ansökan och svara för att du uppfyller de angivna villkoren.

 

Studerar du på en fristående skola ansöker du om inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) För mer information se www.csn.se


 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulla von dolwitz

Administratör Gymnasiet

Smögens skola

 

ulla.vondolwitz@sotenas.se

0523 - 66 46 76

Jeanette Janson

Rektor Gymnasiet

 

jeanette.janson@sotenas.se

076-7870047

Postadress till Gymnasiet

Sotenäs kommun

Gymnasiet

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

MAIL

gymnasiet@sotenas.se