Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Busskort, kontantstöd

 

Bussgång

 

Busskort

Gymnasieelev ansöker om busskort senast 15 juni inför kommande läsår. Ansökan görs via länken under relaterad information. Busskort kommer att postas hem till dig under vecka 27, 32 eller 33.

 

Som gymnasieelev t o m första halvåret det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Sotenäs kommun har du rätt att få busskort/kontantstöd om du har minst 6 km resväg från hemmet till skolan. Busskort/kontantstöd kan inte kombineras med inackorderingsstöd.

 

Busskortet är personligt, på kortets baksida skriver du under med ditt namn. Busskortet är en värdehandling, förvara det varsamt. Registrera kortet mot kortläsaren vid varje resa.

 

Läsårskortet gäller skoldagar kl: 04.00-19.00 hela läsåret. Kortet gäller även helgfria vardagar under höstlov, sportlov och påsklov. Samtliga kort gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti t o m 15 september. Spara därför läsårskortet till nästkommande hösttermin.

 

Om busskortet inte fungerar, ta då kontakt med chauffören. Om busskort tappas bort, blir stulet eller går sönder kontaktar du administratör på gymnasiet som beställer ett nytt busskort, det tar ca 7 arbetsdagar. Under den tiden får du själv bekosta dina resor till och från skolan. Avgift för nytt busskort är 200 kr.

 

Om du flyttar eller slutar skolan under pågående läsår, meddelar du administratör på gymnasiet och kortet återlämnas till Sotenäs kommun omgående för att du inte ska bli ersättningsskyldig. Om du inte återlämnar kortet, faktureras du/målsman för aktuell period.

 

 

Kontantstöd

Gymnasielev kan få kontantstöd, motsvarande busskortets värde, exklusive moms. Du måste välja om du vill ha stödet hela läsåret eller per termin. Du kan inte få kontantstöd för del av termin. Stödet utbetalas i september och januari till det bankkonto som anges på ansökan.

 

 

Anslutningsbidrag

Kan du få om du har busskort och mer än 6 km mellan hemmet och närmaste hållplats. Stödet utbetalas för närvarande med 16 kr/mil. Utbetalning sker efter avslutad termin när ansökan inkommit till oss.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll