Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Våra skolor

Bovallstrands skola

Bovallstrands skola

I den norra delen av Sotenäs kommun finner vi Bovallstrands skola, den lilla skolan med cirka 30 elever. Bovallstrands skola är en F-3 skola och de små undervisningsgrupperna med cirka 10 elever i varje undervisningsgrupp skapar fantastiska förutsättningar kring individuellt lärande i en lugn och trygg undervisningsmiljö. På Bovallstrands skola finner vi undervisande skolpersonal med lång gedigen erfarenhet och skolans närmiljö bjuder in till kreativitet och lek. Skolans fritidsverksamhet erbjuder spännande aktiviteter och samverkar och arbetar nära den ordinarie skolverksamheten. 

På Bovallstrands skola ser vi barn lyckas genom att ge dem trygghet, kunskap, och ansvar och vi arbetar varje dag för att lämna ifrån oss elever som lyckats bli sitt allra bästa jag.


Varmt välkomna till oss!

Med vänlig hälsning Sofia Oscarsson Rektor

Hunnebostrands skola

Hunnebostrands skola

I Bohusläns kustpärla Hunnebostrand finner vi Hunnebostrands F-6 skola med ca 180 elever fördelade i sju undervisningsgrupper. I samtliga undervisningsgrupper arbetar 1-2 pedagoger och närheten till hav, skog och land skapar fantastiska möjligheter för pedagogiska äventyr kopplat till utomhuspedagogik och miljöinriktat arbete med grön flagg. Här ser vi våra elever lyckas genom att ge dem trygghet, kunskap och ansvar och på skolan erbjuder vi samtliga elever studieverkstad där elever erbjuds extra tid för inlärning och läxläsning av utbildad behörig personal. På skolan finner vi även ett fritidshem med personal som erbjuder uteaktiviteter, lek, skapande och individuellt anpassade aktiviteter.

På Hunnebostrands skola arbetar vi varje dag för att lämna ifrån oss elever som lyckats att bli sitt allra bästa jag.


Varmt välkommen till oss!

Med vänlig hälsning Sofia Oscarsson Rektor

Smögens skola

Smögens skola

Smögens skola ligger i hjärtat av Smögen, i den äldre delen av samhället.

Omgivna av hav och vackra klippor har vi på Smögens skola fantastiska möjligheter att ta del av en underbar och lugn miljö. Genom vår tillgång till en storslagen natur skapar vi pedagogiska aktiviteter som stärker elevernas olika förmågor samt utvecklar deras trygghet och känsla för varandra, sitt ursprung och sin närmiljö. Skolan är liten med bra lokaler och har en lugn och fin arbetsmiljö. All personal känner alla eleverna och detta ökar tryggheten för eleverna. De små undervisningsgrupperna bidrar till att alla elever blir sedda och möjliggör för oss att skapa bra förutsättningar för allas välmående, utveckling och lärande.

Fritidshemmet Krabban är en del av skolan och erbjuder i sin tur en kreativ och lekfull pedagogisk verksamhet som även det gynnar elevernas utveckling. Vårt mål på Smögens skola är att ge eleverna goda kunskaper och förmågor i framförallt basämnena samt en god stabil grund att stå på för övrigt så att de är väl rustade för kommande skolår.


Välkommen till oss!

Vänlig Hälsning Rektor Margaretha Hermansson

Kungshamnsskolan

Kungshamns skola

Centralt i Kungshamn, i kommunens södra del, ligger Kungshamns skola. Här går c:a 160 elever i åk 3-6. Skolan har två paralleller per årskurs och en kompetent och erfaren personalgrupp. Atmosfären på skolan präglas av att vi ser möjligheter i stället för hinder och att vi vill varandra väl. Äldre elever är förebilder för de yngre i gemensamma aktiviteter och vi arbetar för en god gemenskap på skolan. Under flera års tid har vi också haft ett extra fokus på att göra alla elever till goda läsare, för att ge dem förutsättningar att lyckas med framtida studier och kunna delta aktivt i vårt demokratiska samhälle.

 

Varmt välkomna till oss på Kungshamns skola!

Hälsningar Anna Sjöberg, rektor.

 

Åsenskolan

Åsenskolan

På berget mitt i vackra Kungshamn ligger Åsenskolan där det går ca 100 elever från förskoleklass till årskurs tre. Flera gånger per termin har skolan gemensamma aktiviteter så som exempelvis lekdagar, sångstunder, utflykter, uppträdande m.m. Skolans fritidsverksamhet erbjuder spännande aktiviteter och arbetar nära skolverksamheten. Skolans pedagoger uppmuntrar eleverna att respektera varandra, tro på sin egna förmåga och ha en trygg självkänsla. Utemiljön är stimulerande och bjuder in till lek på olika platser i bergen på gården och fotbollsplan.


Välkommen till oss!

Vänlig Hälsning Rektor Margaretha Hermansson


Sotenässkolan

Sotenässkolan

Sotenässkolan är vårt enda högstadium i kommunen vilket gör att alla ungdomar träffas på samma skola. De senaste tio åren har vi haft goda kunskapsresultat och en hög trivsel hos både ungdomar och vuxna , vilket vi gör allt för att fortsätta ha. Tonårstiden är inte alltid enkel så vi sliter hårt för att göra skoldagarna intressanta och trygga. Beundran och tack till våra ungdomars föräldrar som alltid är våra "medspelare". Tillsammans ger vi en bra start och grund för ungdomarnas steg ut i vuxenlivet. 

 

Hälsningar Åsa Wallén, rektor på Sotenässkolan


 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Sofia Oscarsson

Rektor Bovallstrands skola Hunnebostrands skola

 

sofia.oscarsson@sotenas.se

0523 - 66 42 26

Elise Jelse

Skoladministratör Bovallstrands skola Hunnebostrands skola


elise.jelse@sotenas.se

0523 - 66 42 25

Margaretha Hermansson

Rektor Smögens skola Åsenskolan

 

margaretha.hermansson@sotenas.se

072-4685251

Ulla von dolwitz

Administratör Gymnasiet

Smögens skola

 

ulla.vondolwitz@sotenas.se

0523 - 66 46 76

Anna Sjöberg

Rektor Kungshamns skola
Anpassade grundskolan i Sotenäs

 

anna.sjoberg@sotenas.se

072-1429220

Christina Olofsson

Skoladministratör

Kungshamn skola & Åsenskolan


christina.olofsson@sotenas.se

0523 - 66 46 47

ÅSA Wallén

Rektor Sotenässkolan

 

asa.wallen@sotenas.se

0523 - 66 47 14

Mariette Flatting

Skoladministratör

Sotenässkolan

Anpassad grundskola i Sotenäs


mariette.flatting@sotenas.se

0523 - 66 46 20