Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Val av skola

Flicka och hund i grönområde.

Vårdnadshavare och elever har rätt att välja annan grundskola än den som eleven anvisas till. Kommunen får endast frångå denna princip om:

  • placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts
  • valet medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen
  • det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

Så länge valet av skola inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, ska kommunen anordna skolskjuts för eleven.

Information om skolan och möjlighet till skolgång får du av skolans rektor.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86