Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lov och ledigheter

Ryggtavla på person med keps och ryggsäck.

 

Läsårstider 2023 - 2024 för grundskola

Höstterminen 2023

Måndag 21 augusti - Fredag 22 december


Lovdagar

Torsdag 21/9

Måndag 30/10 - Fredag 3/11 (v.44)


VÅRTERMINEN 2024

Onsdag 10 januari - Onsdag 12 juni


Lovdagar

Måndag 19/2 - Fredag 23/2 (v.8)

Onsdag 13/3

Måndag 25/3 - Torsdag 28/3 (v.13)

Fredag 10/5

Fredag 7/6


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läsårstider 2024 - 2025 för grundskolan

Ändringar kan ske då läsårstiderrna är preliminära.

HÖSTTERMINEN 2024

Måndag 19 augusti - Fredag 20 december

 

Lovdagar

Onsdag 25 september (studiedag)

Måndag 28 oktober - Fredag 1 november (Höstlov)

VÅRTERMINEN 2025

Torsdag 9 januari - Torsdag 12 juni

Lovdagar

Måndag 17 februari - Fredag 21 februari (Sportlov)

Torsdag 13 mars (studiedag)

Måndag 14 april - Torsdag 17 april (Påsklov)

Fredag 2 maj

Fredag 30 maj

 


Ledighet för elev

En elev får enligt skollagen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Klassläraren beslutar om ledighet sammanlagt tio skoldagar under ett läsår. Om det finns speciella skäl får rektor besluta om ytterligare ledighet utöver tio skoldagar under läsåret.

Vid beviljad ledighet förbinder sig vårdnadshavaren att ta hela ansvaret för elevens skolarbete under ledigheten. Det är därför angeläget att sådana resor görs på lov.

Ledighetsansökan görs i Vklass.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86