Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lov och ledigheter

Ryggtavla på person med keps och ryggsäck.

 

Läsårstider 2023-2024 för grundskola

Höstterminen 2023

Måndag 21 augusti - Fredag 22 december


Lovdagar

Torsdag 21/9

Måndag 30/10 - Fredag 3/11 (v.44)


VÅRTERMINEN 2024

Onsdag 10 januari - Onsdag 12 juni


Lovdagar

Måndag 19/2 - Fredag 23/2 (v.8)

Onsdag 13/3

Måndag 25/3 - Torsdag 28/3 (v.13)

Fredag 10/5

Måndag 7/6Ledighet för elev

En elev får enligt skollagen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Klassläraren beslutar om ledighet sammanlagt tio skoldagar under ett läsår. Om det finns speciella skäl får rektor besluta om ytterligare ledighet utöver tio skoldagar under läsåret.

Vid beviljad ledighet förbinder sig vårdnadshavaren att ta hela ansvaret för elevens skolarbete under ledigheten. Det är därför angeläget att sådana resor görs på lov.

Ledighetsansökan görs i Vklass.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86