Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Fritidshem

Fritidshem ska erbjudas till barn i förskoleklass och upp till tretton års ålder, vars föräldrar arbetar eller studerar.


Sotenäs har fritidshem i anslutning till grundskolan på fyra orter, Bovallstrand, Hunnebostrand, Smögen och Kungshamn. Fritidshemsverksamhet bedrivs under den del av dagen då barnen inte vistas i skolan och under lov.


I vår kommun är fritids, förskoleklass och grundskolan för de yngre åldrarna integrerade med varandra. Fritids pedagogiska verksamhet kompletterar skolan och eleverna ges en varierande undervisning och utveckling.


Öppettider mellan kl 06.15-18.30 men kan variera något på de olika enheterna.Fritids stängt

Under höstterminen  2020 är fritids stängt två dagar för kompetensutbildning för pedagogerna.

Dessa dagar är:

Torsdag 13 augusti

Måndag 26 oktober


Sommaröppet

Under fyra semesterveckor i juli och augusti slår vi samman förskolans och fritids verksamheter och har sommaröppet på en enhet i kommunen för de familjer som har behov av omsorg. Vartannat år i norra kommundelen och vartannat i söder. 2020 kommer det att vara öppet i södra kommunen, i år är det Smögens förskola som har sommaröppet.


Dessa veckor är: Vecka 29-32Ansöka eller säga upp plats

Ansökan och uppsägning av plats görs via vår digitala E-tjänst, där loggar du in med Bank-Id. Där kan du hantera familjens förskola och fritidshemsärenden.


Det är en månads uppsägningstid på fritidsplats.


Avgift och regler

Beräkning av avgift sker utifrån den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll, det vill säga samtliga inkomster och bidrag som är skattepliktiga. Inkomstuppgift lämnas via vår digitala E-tjänst som du loggar in på med Bank-Id. Om uppgift inte lämnas debiteras högsta avgiften. När förändring sker av inkomsten ska ny inkomstuppgift lämnas. Avgiften tas ut för elva månader per år. En månad på året är avgiftsfri under förutsättning att barnet har minst tre veckors sammanhängande ledighet under månaderna juni, juli eller augusti och ytterligare en vecka vid annan tidpunkt under året, sammanlagt fyra veckor.


Sotenäs kommun använder sig av maxtaxa, enligt riksdagens beslut.

Om hushållet har en gemensam inkomst före skatt på 49 280 kr/mån så uppnår man maxtaxa.

Avgifterna gäller från 1 januari 2020.


Avgift i fritidshem är:

Barn nr. 1: 2% av inkomsten dock högst 986 kr/mån

Barn nr. 2: 1% av inkomsten dock högst 493 kr/mån

Barn nr. 3: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr/mån

Barn nr. 4: Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1.   Lärplattform Vklass

I Sotenäs kommun använder vi lärplattformen Vklass. När du har fått en plats inom förskola eller fritidshem kan du logga in i skolportalen via www.vklass.se eller ladda ner appen Vklass. Du loggar in med Bank-Id, där har ni ett konto till alla era barn från förskolan till gymnasiet till dess barnet fyller 18 år.

I Vklass registrerar du som vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem ditt barns schema och anmäler frånvaro vid behov. Här kan du också se nyheter från skolan och fritids samt följa dokumentation för ditt barn.

Tänk på att kontakta förskolan eller fritidshemmet först om du vill göra förändringar i ditt barns schema inom de närmaste dagarna.


Publicerad: 2017-03-22 15.00

Senast ändrad: 2020-08-11 15.22

 

Dela detta innehåll

Eva Bodgren

Skoladministratör

Bovallstrands skola

Hunnebostrands skola

 

eva.bodgren@sotenas.se

0523 - 66 42 25

Marita Hansson

Skoladministratör

Smögen skola

Kungshamns skola & Åsenskolan

 

marita.hansson@sotenas.se

0523 - 66 46 62

Christina Olofsson

Utbildningssekreterare

 

christina.olofsson@sotenas.se

0523 - 66 46 47

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial