Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Fritidshem

Pojk som gungar.

Fritidshem ska erbjudas till barn i förskoleklass och upp till tretton års ålder, vars föräldrar arbetar eller studerar.


Sotenäs har fritidshem i anslutning till grundskolan på fyra orter, Bovallstrand, Hunnebostrand, Smögen och Kungshamn. Fritidshemsverksamhet bedrivs under den del av dagen då barnen inte vistas i skolan och under lov.


I vår kommun är fritids, förskoleklass och grundskolan för de yngre åldrarna integrerade med varandra. Fritids pedagogiska verksamhet kompletterar skolan och eleverna ges en varierande undervisning och utveckling.


Öppettider mellan kl 06.15-18.30 men kan variera något på de olika enheterna.Fritids stängt

Under höstterminen 2023 är fritids stängt två dagar för kompetensutbildning för pedagogerna.

Dessa dagar är:


Torsdag 17 augusti

Torsdag 21 september


Sommaröppet 2023

Under fyra semesterveckor i juli och augusti slår vi samman förskolans och fritids verksamheter och har sommaröppet på en enhet i kommunen för de familjer som har behov av omsorg. Vartannat år i norra kommundelen och vartannat i söder. Sommaren 2023 är det Bovallstrands förskola och fritids som har sommaröppen verksamhet.

Dessa veckor är: Vecka 28-31


Ansöka eller säga upp plats

Ansökan och uppsägning av plats görs via vår digitala E-tjänst, där loggar du in med Bank-Id. Där kan du hantera familjens förskola och fritidshemsärenden.


Det är en månads uppsägningstid på fritidsplats.


Avgift och regler

Beräkning av avgift sker utifrån den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll, det vill säga samtliga inkomster och bidrag som är skattepliktiga. Inkomstuppgift lämnas via vår digitala E-tjänst som du loggar in på med Bank-Id. Om uppgift inte lämnas debiteras högsta avgiften. När förändring sker av inkomsten ska ny inkomstuppgift lämnas. Avgiften tas ut för elva månader per år. En månad på året är avgiftsfri under förutsättning att barnet har minst tre veckors sammanhängande ledighet under månaderna juni, juli eller augusti och ytterligare en vecka vid annan tidpunkt under året, sammanlagt fyra veckor.


Sotenäs kommun använder sig av maxtaxa, enligt riksdagens beslut.

Om hushållet har en gemensam inkomst före skatt på 54 830 kr/mån så uppnår man maxtaxa.

Avgifterna gäller från 1 januari 2023.


Avgift i fritidshem är:

Barn nr. 1: 2% av inkomsten dock högst 1097 kr/mån

Barn nr. 2: 1% av inkomsten dock högst 548 kr/mån

Barn nr. 3: 1% av inkomsten dock högst 548 kr/mån

Barn nr. 4: Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1.   Lärplattform Vklass

I Sotenäs kommun använder vi lärplattformen Vklass. När du har fått en plats inom förskola eller fritidshem kan du logga in i skolportalen via www.vklass.se eller ladda ner appen Vklass. Du loggar in med Bank-Id, där har ni ett konto till alla era barn från förskolan till gymnasiet till dess barnet fyller 18 år.

I Vklass registrerar du som vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem ditt barns schema och anmäler frånvaro vid behov. Här kan du också se nyheter från skolan och fritids samt följa dokumentation för ditt barn.

Tänk på att kontakta förskolan eller fritidshemmet först om du vill göra förändringar i ditt barns schema inom de närmaste dagarna.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Elise Jelse

Skoladministratör Bovallstrands skola Hunnebostrands skola


elise.jelse@sotenas.se

0523 - 66 42 25

Christina Olofsson

Skoladministratör

Kungshamn skola & Åsenskolan


christina.olofsson@sotenas.se

0523 - 66 46 47

Mariette Flatting

Skoladministratör

Sotenässkolan Smögens skola Särskolan Sotenäs


mariette.flatting@sotenas.se

0523 - 66 46 20