Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Våra förskolor

Bovallstrands förskola

Bovallstrands förskola

Välkommen till Bovallstrands förskola, till engagerade pedagoger som finns här för er

Vi är den lilla förskolan där alla ska känna sig sedda och trygga. Det bjuds in till upplevelser, nyfikenhet och lustfullt lärande. Hos oss har leken en central plats i utbildningen. Vi erbjuder barnen olika lek och lärmiljöer inomhus samt utomhus. Barn och vuxna arbetar aktivt varje dag med att lyssna och respektera varandras likheter och olikheter.

Allt vi gör är för att se barn lyckas.

 

Välkomna till oss!

Rektor Torun Sjögren


Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola hittar ni i en skogsdunge med naturen som bästa granne. Vi har en härlig utemiljö som inbjuder till mycket lek och utevistelse. På de fem avdelningar fördelade på två för små barn och tre för de större barnen finns våra fantastiska barn som förgyller vår vardag. Vi ser till att barnen får roliga och givande pedagogiska aktiviteter och lärorik lek som ger en lyckad utveckling. Att ha roligt tillsammans med våra barn är en självklarhet. Vi har ett gott samarbete över våra avdelningar och mellan pedagoger. God trivsel hos barn och föräldrar gör att vi ser barn lyckas både i stort och i smått.


Välkomna till oss!

Vänlig Hälsning Rektor Eva Hansson


Smögens förskola

Hasselösund

På Hasselösunds förskola finns avdelningarna Strandpilten och Kaprifolen. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och arbetar tematiskt tillsammans. Vårt fokus är att alla barn ska känna sig trygga, både med oss vuxna och med varandra. En stark anknytning gynnar det fortsatta arbetet med att undersöka, utforska och utvecklas tillsammans. Vi strävar efter att ha levande miljöer som lockar till lek och lärande, både inom- och utomhus.

På Hasselösund har vi ett mottagningskök och får mat levererad från Sotenässkolan.

 

Välkommen till oss!

Rektor Catrine Adlersson

 

Smögens förskola

Skolan

Förskolan ligger i Smögens skola, centralt på Smögen och bara en bit bort ligger havet.

Förskolan består av tre avdelningar, Räkan, Kräftan och Hummern. Räkan är en småbarnavdelning och Kräftan och Hummern är storabarnsavdelningar.

Vårt mål är att alla barn och vuxna skall känna sig trygga hos oss. Avdelningarna har ett nära samarbete och här är alla barn allas barn.

Läroplanen ligger till grund för vårt arbete tillsammans med barnen. Genom lek, sång, musik, bild och form samt viljan att utforska, uppmuntrar och stöttar vi barnen att vara nyfikna, pröva och lyckas. Språket är viktigt hos oss och böcker har en central plats på förskolan. Vår utemiljö både på gården och i den fantastiska Badhusparken lockar fram barnens lust till lek och rörelse samt främjar utveckling och lärande.

 

Välkomna till oss!

Rektor Torun Sjögren

 

Solhagens förskola

Solhagens förskola

Solhagens förskola ligger i Kungshamn och är Sotenäs kommuns helt nybyggda förskola. Förskolan ligger centralt med närhet till natur, idrottshall och bibliotek.

Vi erbjuder en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. I den pedagogiska verksamheten utgår vi från barnens intressen och behov. Vi ser fram emot att utveckla nya arbetssätt i nya utmanande miljöer. Vi har valt att dela in oss i avdelningar med mindre barn, mellanbarn och stora barn, för att kunna tillgodose barnens behov och utveckling. En spännande, rolig och givande tid har vi framför oss i vår fina förskola.


Välkomna till Solhagen! 

Rektor Catrine Adlersson


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Torun Sjögren

Rektor Bovallstrands förskola Smögens förskola - Skolan

 

torun.sjogren@sotenas.se

0523 - 66 46 46

Eva Hansson

Rektor Hunnebostrands förskola &

Familjecentralen Fyren


eva.hansson@sotenas.se

0523 - 66 42 51

Catrine Adlersson

Rektor Solhagens förskola Smögens förskola - Hasselösund


catrine.adlersson@sotenas.se

0523 - 66 42 76

Bovallstrands förskola

Storken 0523 - 66 42 22

Fjärilen 0523 - 66 42 21

 

Hunnebostrands förskola

Biet 0523 - 66 42 52

Myggan 0523 - 66 42 56

Nyckelpigan 0523 - 66 42 54

Ekorren 0523 - 66 42 53

Nallebjörnen 0523 - 66 42 55

 

Smögens förskola

HASSELÖSUND

Kaprifolen 072-143 33 70

Strandpilten 072-146 78 50

 

SKOLAN

Räkan 072-503 55 18

Kräftan 072-503 99 29

Hummern 072-243 10 15


Solhagens förskola

Blåbäret 0523 - 66 42 79

Smultronet 0523-66 42 78

Jordgubben 0523 - 66 42 83

Lingonet 0523 - 66 42 82

Hallonet 0523 - 66 42 85

Björnbäret 0523 - 66 42 81