Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kost på förskolan

Rå potatis med påmålat ansikte som tittar på råa pommes frites.

Måltiden i förskolan följer Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för Måltider i förskolan. Livsmedelsverkets riktlinjer utgår från måltidsmodellen med fokus på näring, kvalité, måltidsmiljö och hållbar utveckling.

Sotenäs kommuns måltidsenhet servar alla skolor med näringsriktiga, goda och omväxlande måltider i en trivsam miljö.Kostpolicy

Sotenäs kommuns kostpolicy är ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet.


Vision för verksamheten:

"Matgästerna i Sotenäs kommuns måltidsverksamhet skall erbjudas goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Kommunens måltidsverksamhet skall arbeta för en hållbar utveckling och präglas av ett hälsofrämjande synsätt."Specialkost och anpassade måltider

Måltidsenheten har kunskaper om specialkost och följer Kost och närings nationella rekommendationer.

Ansökan om specialkost och anpassade måltider görs via E-tjänst för specialkost.

Ansökan görs för alla barn, elever och personal som har behov av specialkost och anpassade måltider i förskolan, grundskolan och grundsärskolan. Vårdnadshavare ansöker för barn upp till 18 år.

Ny ansökan görs inför varje läsårsstart eller vid byte av förskola.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll