Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Avgifter och regler

Barn

Barn 1-6 år erbjuds plats i förskola. Alla barn har rätt till 15 timmar i veckan. Utöver det styrs vistelsetiden av vårdnadshavarnas arbetstid eller studier.


Allmän förskola för barn 3-5-år, avgiftsfri

Från och med hösten det år barnet fyller tre år till och med våren då barnet fyller sex år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Verksamheten är förlagd till 15 timmar i veckan på anvisade tider och följer skolans läsårstider. Allmän förskola ingår i vår vanliga förskoleverksamhet.


Övriga tillfällen då barn får vistas i förskolan

Vårdnadshavare som är arbetsökande eller är permitterad har rätt att lämna sitt barn på förskolan. Barnet får vistas på förskolan 15 timmar i veckan på anvisade tider under den perioden som vårdnadshavare är arbetsökande eller permitterad.

Vårdnadshavare som är föräldraledig för ett syskon har rätt att lämna familjens andra barn 15 timmar i veckan på anvisade tider till förskolan.


Kostnad för en plats

Barn nr. 1: 3% av inkomsten - dock högst 1510 kr/mån
Barn nr. 2: 2% av inkomsten - dock högst 1007 kr/mån
Barn nr. 3: 1% av inkomsten - dock högst 503 kr/mån
Barn nr. 4: Ingen avgift


Det yngsta barnet i familjen räknas som barn nr. 1. Sotenäs kommun använder sig av maxtaxa, enligt riksdagens beslut. Om hushållet har en gemensam inkomst före skatt på 50 340 kr/mån så uppnår man maxtaxa.

Avgifterna gäller från 1 januari 2021.


Debiterings- och betalningsrutiner

Beräkning av avgift sker utifrån den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll, det vill säga samtliga inkomster och bidrag som är skattepliktiga. Inkomstuppgift lämnas via vår digitala e-tjänst som du loggar in på med Bank-Id. Om uppgift inte lämnas debiteras högsta avgiften. När förändring sker av inkomsten ska ny inkomstuppgift lämnas. Avgiften tas ut för elva månader per år. En månad på året är avgiftsfri under förutsättning att barnet har minst tre veckors sammanhängande ledighet under månaderna juni, juli eller augusti och ytterligare en vecka vid annan tidpunkt under året, sammanlagt fyra veckor.
Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Christina Olofsson

Utbildningssekreterare

 

christina.olofsson@sotenas.se

0523 - 66 46 47

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial