Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ansöka eller säga upp plats

Barnhand och leksaker.

Ansökan till förskola

Sotenäs kommun erbjuder barn plats i förskola. Hela kommunen gäller som upptagningsområde och skälig hänsyn tas till familjens önskemål. Grundprincipen är att få en förskoleplats så nära barnets hem som möjligt.


Det går att ställa sig i förskolekö men plats erbjuds först när barnet är folkbokfört i Sotenäs kommun.


Ansökan kan göras tidigast sex månader innan du har behov av förskola. För att kunna garantera plats ska ansökan vara inlämnad senast fyra månader före önskat placeringsdatum.


Ansökan görs via vår digitala E-tjänst, där loggar du in med Bank-Id. Där kan du hantera familjens förskola och fritidshemsärenden, såsom inkomstuppgift, uppsägning av plats och sysselsättningsintyg.


Behöver du hjälp med något av dessa ärenden kontakta vår administratör.


Inskolning

En inskolning i förskolan beräknas till cirka två veckor, utifrån barnens behov. När barnen börjar i förskolan är det viktigt att starten sker i lugn takt. Barnet börjar inskolningen tillsammans med förälder och deltar i förskolans olika aktiviteter. När barnet känner sig tryggt ökar vi efterhand barnets närvaro i verksamheten.


Lärplattform Vklass

I Sotenäs kommun använder vi lärplattformen Vklass. När du har fått en plats inom förskola eller fritidshem kan du logga in i skolportalen via www.vklass.se eller ladda ner appen Vklass. Du loggar in med Bank-Id, där har ni ett konto till alla era barn från förskolan till gymnasiet till dess barnet fyller 18 år.

I Vklass registrerar du som vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem ditt barns schema och anmäler frånvaro vid behov. Här kan du också se nyheter från förskolan och följa dokumentation för ditt barn.

Tänk på att kontakta förskolan eller fritidshemmet först om du vill göra förändringar i ditt barns schema inom de närmaste dagarna.


Uppsägning av förskoleplats

Uppsägningen av plats görs via vår digitala E-tjänst, du loggar in med Bank-Id och avslutar barnets plats. Uppsägning av plats i förskola ska ske en månad innan platsen ska upphöra. Avgift tas ut under uppsägningstiden.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll