Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Förskola och barnomsorg

Två barn som hukar vid en damm.

Sotenäs förskolor finns på fyra orter: Bovallstrand, Hunnebostrand, Smögen och Kungshamn.


Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet som följer förskolans läroplan. Läroplanen beskriver mål och riktlinjer för verksamheten. Målen anger inriktning på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen.


I våra förskolor bygger vi verksamheten på leken som är grunden för lyckad inlärning och utveckling. Vårt uppdrag är att lägga grunden för det livslånga lärandet i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik.

Öppettider är mellan kl. 6.15-18.30, men kan variera något på de olika förskolorna.


Utbildningsnämnden har beslutat om mål för verksamheten som följer det systematiska kvalitétsarbetet.

Vi ser barn lyckas

All verksamhet baseras på denna vision och helhetsidé i våra förskolor och skolor i Sotenäs.


Inskolning

En inskolning i förskolan beräknas till cirka två veckor, utifrån barnens behov. När barnen börjar i förskolan är det viktigt att starten sker i lugn takt. Barnet börjar inskolningen tillsammans med förälder och deltar i förskolans olika aktiviteter. När barnet känner sig tryggt ökar vi efterhand barnets närvaro i verksamheten.


Stängningsdagar under

vårterminen 2022

Under vårterminen 2022 är förskolan stängd vid två tillfällen för pedagogernas kompetensutbildning och för planering och utvärdering av verksamheten.


Dessa dagar är:


Måndag 7 mars

Torsdag 16 juni


Sommaröppet

Fyra veckor under sommaren stänger alla förskolor utom på ett ställe. Det är öppet en förskola vartannat år i södra kommundelen och vartannat år i norra kommundelen. Sommaren 2022 är det öppet i söder. Exakt vilken förskola är ännu inte beslutat.

Dessa vecko är i år: Vecka 28-31

 


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Chef

Utbildningsförvaltningen


ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86

ALEN Mudarres

Utbildningssekreterare

Skolskjutssamordnare


saied.mudarressedraee@sotenas.se

0523-66 46 36