Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kulturstöd

Person som spelar elgitarr.

Sotenäs kommun delar ut stöd till föreningar som ägnar sig åt kulturverksamhet. Kulturstödet styrs av ett reglemente som du hittar längre ner på sidan. Det finns tre former av stöd: Uppdragsstöd, kulturföreningsstöd och evenemangs- och projektstöd.


Sista ansökningsdag för kulturföreningsstöd och evenemangs- och projektstöd är 22 December 2024.


Uppdragsstöd


För kommunens föreningar med större verksamhet träffas särskilt avtal med Utbildningsnämnden om stöd. Dessa föreningar lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse och en anmälan till föreningsregistret den tidpunkt som överenskommits i avtalet. Bidragets storlek regleras i ett 3-årigt avtal. Avtalet skall godkännas av Utbildningsnämnden.


Kulturföreningsstöd


Kommunalt bidrag utgår till samhällsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med flera som bedriver en utåtriktad verksamhet som bidrar till ökad gemenskap och större trivsel för samhällets och kommunens invånare.


Evenemangs- och projektstöd


Evenemangs- och projektstödet avser att ge möjlighet för ideella arrangörer att inom kommunen anordna projekt, arrangemang och aktiviteter och syftar till att främja ett allsidigt och varierat utbud för kommunens invånare och besökare. Stödet beviljas för ett projekt eller evenemang.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Staffan Karlander

Kultur o Fritidschef


staffan.karlander@sotenas.se

0523 - 66 47 92

Carl Forsberg

Kultursekreterare

 

carl.forsberg@sotenas.se

0523 - 664 788

0721-439 588