Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Idrotts-/och Fritidspris 2019

Grafisk illustration av rullat papper med rött band runt.

Idrotts-/Fritidspriset

är avsett att vara en uppmuntran för person eller grupp av personer, som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare.


Idrotts-/fritidspriset kan tilldelas person eller grupp av personer, som är eller har varit bosatt i Sotenäs kommun eller vars verksamhet har samhörighet med kommunen.


Idrotts-/fritidspriset utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av person, organisation, institution eller utbildningsnämndens ledamöter.


Pristagare utses av utbildningsnämnden i November.

Priset utgörs av en check på 10 000 kr och ett diplom, som överlämnas av nämndens ordförande vid kommunfullmäktiges sista möte för året.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Staffan Karlander

Kultur o Fritidschef


staffan.karlander@sotenas.se

0523 - 66 47 92