Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vandringsleder

Mossklädd stenbumling i skog.

Sotenäs storslagna natur ger oss förmånen att ha vandringsleder i vår omedelbara närhet. Varje årstid bjuder på olika naturupplevelser. I Sotenäs kommun finns cirka 9 mil vandringsleder och motionsspår.

Snabbaste vägen till Soteleden-Kuststigen hittar du här: www.sotenas.se/vandra Länk till annan webbplats.

Den digitala kartan ger dig tips på lämpliga dagsetapper, etappstarterna finns i närheten av busshållplatser eller parkeringsplatser för att det ska vara enkelt att hitta rätt. Obs, den digitala kartan fungerar inte i Edge/Explorer, välj istället Chrome eller annan webbläsare.


Delar av vandringslederna går genom hagar med betande djur. Djuren håller landskapet öppet och gynnar andra djur och växter som är beroende av hagmarker. Betesdjuren är ett naturligt inslag i ledsystemet.


Det är viktigt att besökare respekterar detta och inte stör djuren i onödan:

  • Håll grindar stängda. Det finns gott om stängselgenomgångar för att underlätta passage in och ut ur hagarna.
  • Uppträd lugnt och gör inte så att djuren känner sig hotade.
  • Om djuren står i vägen – gå en liten sväng runt dem.
  • Var extra försiktig runt kor med kalvar.
  • Hundar ska hållas kopplade


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll