Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Parker och grönområden

Gräsmatta och träd med hus i bakgrunden.

Tångenparken, Kungshamn.

Parker och grönområden i kommun

I Sotenäs finns parker i så gott som alla samhällen. De fungerar som gröna vardagsrum för invånare och besökare i kommun. I en del av parkerna är det ofta olika evenemang, som nationaldagsfirande, midsommarfirande och julmarknader.


Tångenparken

Tångenparken i Kungshamn restaurerades våren och sommaren 2016. Då anlades helt nya gräsytor, nya planteringar och en ny lekplats. Även scenen har byggts om och målats.

Sedan 2008 har en mängd träd tagits ner och nya har planterats eftersom de gamla var sjuka.


Parken anlades under slutet av 1920-talet av ideella krafter. Det var flera fiskarfruar som ansåg att de saknade trädgårdar kring sina tättbebyggda hus. Man bildade då en förening för att anlägga en park efter engelsk förebild på den myrmark där parken ligger idag.

Fruarna fick även sina män att via sina båtar bekosta anläggandet av parken och ta med sig växter och träd hem från Skottland.

Parken drevs sedan i en parkförening under många år där huvudintäkten kom från en parkfest. Under 1960-talet överläts parken till kommunen.

 

Smögenparken

Smögenparken fick ett rejält ansiktslyft under 2019 då kommunstyrelsen gav parkförvaltningen en halv miljon kronor för att göra om den. Nya planteringar anlades, träd planterades, nytt grus anlades i grusgångarna och nya parkbänkar sattes ut i parken.

Mitt i parken, på var sin sida om fontänen placerades två vågformade murar med plantering som sluttar ner mot marken. Planteringen består av bland annat rosor, perenner och vårlökar. En ny stentrappa från Stolpegatan finns också på plats med knott på toppen för att smälta ihop med gatan.


Parken i Hunnebostrand

Parken i Hunnebostrand gjordes om 2011. En ny lekplats anlades, nya träd planterades och planteringar gjordes.

Parken kommer att kompletteras med lök- och perenna växter.


Bäckeviksparken, Kungshamn

Under 2016 påbörjades arbetet med att restaurera parken och det arbetet pågår även under 2017. Häckar har tagits bort och kommer att ersättas med nya träd. En rosenrabatt kommer också att anläggas.


Hovenäsets park

Under 2016 togs vintergröna växter bort i rundeln i parken och ersattes med perenner och lökväxter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

TOMMY STRÖMBERG

Anläggningschef

 

tommy.stromberg@sotenas.se

0523-66 45 39

TOMMY STRÖMBERG

Anläggningschef

 

tommy.stromberg@sotenas.se

0523-66 45 39