Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lekplatser

Barn som gungar.

Lekplatser i kommunen

I kommunen finns 15 lekplatser varav 7 är rustade enligt de nya EU-normerna.Löpande arbete och tillsyn sker varje år av all lekutrustning i kommunen. Vi försöker optimera kvaliteten och minska kvantiteten på lång sikt.

 

Vi fortsätter upprustningen av lekplatserna i kommunen. Bakgrunden är att flera lekutrustningar under åren efterhand tagits bort, eftersom materialet har varit utslitet och i en del fall varit felaktigt konstruerat.


Syftet med förnyelsen är att återskapa lekplatsernas lekvärde och säkerhet och i de fall det är möjligt, även öka tillgängligheten.

 

Varje upprustning av en lekplats föregås av ett möte med boende i de närmast belägna fastigheterna. Samrådets avsikt är att anläggningsenheten vill veta vad närboende värdesätter mest på lekplatsen. Vi vill också få möjlighet att förklara vad vi tror är möjligt med hänsyn till anläggningskostnader, driftkostnader, ansvar för säkerhet mm.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Maria Josefsson

Anläggningsingenjör

 

maria.josefsson@sotenas.se

0523 - 66 46 95

Bernt Säll

 Arbetsledare hamn, badplatser och parker


bernt.sall@sotenas.se

0523- 66 47 83