Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Båtplatser

Full småbåtshamn med sjöbodar i bakgrunden.

Kommunala båtplatser

I Sotenäs finns 11 kommunala hamnområden med sammanlagt cirka 4 000 fasta båtplatser.

Vem får hyra en kommunal båtplats?

Du som är folkbokförd i Sotenäs, eller äger en fastighet i kommunen, kan ansöka om en plats i den kommunala båtplatskön.

Hur ser båtplatskön ut?

Kön till de kommunala båtplatserna är tyvärr mycket lång och efterfrågan på en båtplats är fortsatt hög. Väntetiden ligger för närvarande på 3-5 år, men kan variera beroende på önskad storlek på båtplatsen.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till båtplatskön genom att skicka in en ansökningsblankett till kommunen. Du måste vara folkbokförd eller äga en egen fastighet i Sotenäs kommun för att få skrivas in i båtplatskön. (Bostadsrätt räknas inte som egen fastighet). Följ länken som finns under "Relaterad information" på den här sidan för att göra en ansökan.

Vad kostar det?

Båtplatserna hyrs årsvis och taxan fastställs årligen av kommunstyrelsen. Uthyrning i andra hand utan Sotenäs kommuns medgivande utgör grund för uppsägning av platsen.

Jag vill byta båtplats, går det?

Ja, det går. Det är samma kö oavsett om du vill byta plats eller ha en plats till. Följ länken som finns under "Relaterad information" på den här sidan för att göra en ansökan.

Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats ska ske senast 1 månad efter respektive upplåtelseperiod som är 1 april - 31 oktober. (senast 30 november) Sker ej uppsägning inom föreskriven tid förlängs avtalet med en period i sänder.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll