Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lotteritillstånd

Lotteritombola.

Lotteri får efter tillstånd anordnas av ideell förening som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet.

Lotteritillstånd

För att sälja lotter behöver du ha ett tillstånd.
Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen och har sin verksamhet i Strängnäs.

Tillståndsmyndigheten i Sotenäs kommun är Kultur och fritidsavdelningen på uppdrag av Utbildningsförvaltningen.

 

Länsstyrelsen har hand om bingotillstånd.

 

Ansökan

Fritidsavdelningen har ansökningsblanketter för att ansöka om Lotteritillstånd


Föreningen ska bifoga beslut (protokollsutdrag) från styrelsesammanträde om att ansökan om lotteri ska göras, beslut om vem som är föreningens lotteriföreståndare, stadgar, förteckning över styrelseledamöter samt den senaste verksamhetsberättelsen.
 
Tillståndet kostar 300 kronor och faktureras till föreningen.

Redovisning


Efter avslutat lotteri ska lotteriet redovisas till Fritidsavdelningen på redovisningsblanketten senast 30 dagar efter försäljningsslut.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll