Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Anläggningsstöd 2024

Tävlingsseglare på havet.

Ansökan för 2024 öppnar 15 Dec och sista ansökningadag 15 Jan.

 

Sotenäs Kommun Anläggningsstöd

Vem får söka:

Bidragsberättigad förening är den som är registrerad i det kommunala föreningsregistret, verksam inom Sotenäs kommun och som uppfyller de generella bidragsbestämmelserna,

Anläggningsstödet skall användas till:

 • Upprustning/förbättring av befintlig anläggning
 • Ny anläggning

Anläggningsstöd ges inte till:

 • Inventarier
 • Löpande underhåll
 • Eget arbete, såvida inte särskilda skäl föreligger
 • Arbete som har påbörjats

Om projektet ej blir av utbetalas inte stödet.

Prioriteringsordning:

 1. Inriktning mot ungdomsverksamhet.
 2. Skall vara viktig för genomförandet eller utveckling av verksamheten.
 3. Viktigt kulturobjekt.
 4. Kommunalt ägda lokaler.
 5. Stödet skall ses som en delfinansiering, egen insats och andra finansieringsmöjligheter skall påvisas.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Staffan Karlander

Kultur o Fritidschef


staffan.karlander@sotenas.se

0523 - 66 47 92

Camilla Sund

Administratör

 

camilla.sund@sotenas.se

0523 - 66 46 29