Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Fjärrlån

Bok ombunden med trådar som bildar ett hjärta

Fjärrlån betyder att biblioteket lånar in en bok, som det själv saknar, från ett annat bibliotek. Du som har ett lånekort på Sotenäs kommunbibliotek har möjlighet att lämna önskemål om fjärrlån.

 

Önskemål om fjärrlån lämnas till bibliotekspersonalen genom besök på biblioteket, per telefon eller med e-post.


Fjärrlån från andra bibliotek i Sverige skickas per post och medför en portokostnad för biblioteket. Det är bibliotekets ansvariga för fjärrlån som gör bedömningen om fjärrlån är möjligt utifrån de regler som de utlånande biblioteken har. Grundreglerna är att vi inte får låna in följande:

  • köpbar populär fack- och skönlitteratur
  • media som biblioteket äger men som är utlånade
  • musikinspelningar och spelfilmer.

Det är de utlånande biblioteken som slutligen avgör om de vill låna ut en bok som fjärrlån.

Vid önskemål om fjärrlån vill vi ha följande uppgifter av dig:

  • bokens titel och författare
  • om du önskar en speciell upplaga eller tryckår av boken.(Uppge då gärna bokens ISBN-nummer)
  • ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer (hem, arbete och/eller mobil)
  • eventuellt senaste leveransvecka

När ditt fjärrlån kommer in till Kungshamns bibliotek så meddelas du i första hand via e-post. Om det är kö på boken eller om tillfrågade bibliotek nekar fjärrlån meddelas du också via e-post. Ett fjärrlån (per post) tar normalt en till två veckor från din förfrågan tills att den finns på Kungshamns bibliotek. Ibland går det fortare och andra gånger får man vänta längre tid. Biblioteket kan aldrig garantera dig en viss leveranstid men vi gör alltid vårt bästa för att få hem boken så fort som möjligt. Om du ångrar ett beställt fjärrlån måste du genast kontakta biblioteket.

 

Det är viktigt att återlämna boken senast sista återlämningsdag eftersom det är då Kungshamns bibliotek måste returnera boken till utlånande bibliotek.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll