Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Felparkeringsavgift

Fyll i en bildbeskrivningstext

Felparkeringsavgift på allmän plats i Sotenäs kommun

Parkeringsövervakningen syftar främst till att öka tillgängligheten av parkeringsplatser genom att långtidsparkering på fel plats undviks, och förbättra framkomligheten för fotgängare och fordon genom att felaktig parkering undviks.

 

För Sotenäs kommuns del har fullmäktige beslutat att felparkerings-avgifter ska delas in i tre nivåer

 

- 800 kronor för att exempelvis parkerat på plats med parkerings-förbud, underlåtit att betala p-avgift eller inte flyttat sitt fordon efter parkeringstidens utgång. Parkerat utan att tiden på P-skivan eller motsvarande har ställts in.

 

- 1000 kronor för grövre överträdelse och som grov förseelse räknas stannandeförbud, trafikfarlig parkering exempelvis parkerat inom tio meter från korsning, på gångbana eller övergångsställe. Stannat eller parkerat på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng.

 

- 1300 kronor för parkering på p-plats avsedd för rörelsehindrad utan tillstånd.

 

Transportstyrelsen sköter administrationen av felparkeringsavgifter som är utfärdade på kommunens parkeringsplatser och gator. Transportstyrelsen sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag. Vid frågor som berör betalning av utfärdad parkeringsanmärkning vänder man sig till Transportstyrelsen på telefonnummer 0771- 14 15 16.

 

Om man anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad får man vända sig till polismyndigheten.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll