Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Boendeparkering

I Sotenäs kommun har den som är folkbokförd fastighetsägare och boende på fastigheten möjlighet att ansöka om boendeparkerings-tillstånd. Den sökande skall även stå som ägare av sökt fordon i Transportstyrelsens fordonsregister eller på något sätt visa att den sökande är brukaren av fordonet. Om synnerliga skäl föreligger kan Byggnadsnämndens arbetsutskott bevilja undantag från vissa regler.


Avgiften utgör 2000 kr inklusive moms och gäller per kalenderår.


Regler:

Denna form av parkeringstillstånd innebär att Sotenäs kommun skyltar upp vissa parkeringsplatser med boendeparkeringsskylt enligt lokala trafikföreskrifter och där får endast boende med särskilda avtal parkering. På dessa specifika p-platser finns ingen tidsbegränsning när fordonet måste flyttas. Detta boendeparkeringstillstånd gäller endast på anvisad gata. Den gata det berör finns angiven på parkeringstillståndet.


Man har som fastighetsägare rätt att ansöka om ett parkeringstillstånd per fastighet. Fastighetsägaren får i sin ansökan uppge två fordon och dess registreringsnummer. Dessa två registreringsnummer finns då registrerade på samma parkeringstillstånd. Det är upp till boendeparkeringstillstånds-innehavaren att välja vilket av fordonen som ska nyttja den avtalade parkeringsplatsen.


Dessa parkeringsplatser får inte lov att märkas upp med fordonets registreringsnummer eller annan personlig märkning. Fordonet får parkeras på vilken parkeringsruta som helst om flera finns tillgängliga inom samma område och som är särskilt utmärkta för denna typ av boendeparkering.  • Parkeringstillståndet skall placeras väl synligt i framrutan för att underlätta övervakningen.


  • Tillståndet gäller inte för avställda fordon.


  • Kopia eller avskrift av tillstånd gäller ej.


  • Förkommet parkeringstillstånd ersätts ej.


  • Tillståndsinnehavaren skall vid varje förändring av gällande förutsättningar för dispens meddela detta till Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikingenjör.


  • Polisman och trafikövervakares anvisningar ska efterföljas.


  • Missbruk av tillståndet innebär omedelbar återkallelse.

Vem kan söka?

Fastighetsägare som är folkbokförda och boende på fastigheten och saknar perkeringsmöjlighet inom den egna fastigheten eller i gemensamhetsanläggning.


Blankett för ansökan finns att hämta i servicecenter kommunkontoret. Man ansvarar själv för att söka i god tid innan eventuellt tidigare tillstånd går ut.


Innan ansökan om parkeringstillstånd beviljas skall det i varje enskilt fall noggrant utredas av Sotenäs kommuns trafikingenjör om det finns möjlighet eller ej att parkera på sin egen fastighet.

Ansökan om boendeparkeringstillstånd görs till:


Sotenäs kommun 
Kansliavdelningen

Parkgatan 46
456 80 Kungshamn


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll