Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Boendeparkering

Den som är folkbokförd fastighetsägare i Sotenäs kommun och inte har någon möjlighet att parkera på den egna tomten eller i gemensamhetsanläggning kan söka boendeparkeringstillstånd.

Avgiften utgör 5000 kr inklusive moms första året och därefter 1 500 kr inklusive moms per år.

Dessa regler gäller:

  • Boendeparkering får endast ske inom de markerade parkeringsrutor som är reglerade enligt lokala trafikföreskrifter avsedda för boende med särskilt tillstånd på angivet område.
  • Platserna får inte märkas med fordons registrerings-nummer eller annan personlig märkning. Om det är mer än en ruta som är skyltad för boendeparkering kan fordonet parkeras på vilken som helst av dessa platser.
  • Tillståndet ska placeras väl synligt i framrutan för att underlätta övervakningen.
  • Boendeparkeringstillståndet gäller per kalenderår och gäller ej för avställda fordon.
  • Kopia eller avskrift av tillståndet gäller ej.
  • Borttappat tillstånd ersätts ej.
  • Tillståndshavaren ska vid varje förändring av gällande förutsättningar för dispens meddela detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Polismans och trafikövervakares anvisningar ska efterföljas.
  • Missbruk av tillståndet kan leda till att det återkallas.

Ansökan

Ansökan om boendeparkeringstillstånd görs till:
Sotenäs kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkgatan 46
456 80 Kungshamn

 

Publicerad: 2017-03-28 12.57

Senast ändrad: 2017-10-05 11.54

 

Dela detta innehåll

Susanne Jakobsson

Trafikingenjör

 

susanne.jakobsson@sotenas.se

0523 - 66 45 49

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial